Reklama

 

Výber z dennej tlače a Internetu v roku 2011

Energie2 bude v roku 2012 pre domácnosti o 10-14% lacnejšia ako SPP

Tlačová informácia, Bratislava 14. decembra 2011

Zdraženie plynu od SPP o 5,53% zatraktívni lacnejšieho dodávateľa Energie 2

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2 nastaví svoje ceny plynu pre domácnosti v roku 2012 tak, aby boli naďalej nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %), oproti dominantnému dodávateľovi na trhu - SPP. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Dávid Vlnka v reakcii na to, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v stredu 14 .decembra oznámil schválenie návrhu zvýšenia cien za dodávku plynu pre domácnosti na budúci rok pre SPP o 5,53 % (návrh bol až o 23%).

,,Naša cenová politika sleduje zámer aby sme pre boli pre spotrebiteľov dlhodobo lacnejší ako dominantný dodávateľ. V súčasnosti má Energie2 ceny zemného plynu nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %), oproti SPP a tento rozdiel si chceme zachovať aj  v budúcom roku. Spotrebiteľom sa tak naďalej oplatí prejsť k Energii2, lebo tak ročne ušetria stovky EUR. Aj konzervatívni zákazníci si môžu ľahko spočítať, že pri zdražovaní plynu od SPP sa pri rovnakom percente cenového rozdielu, rozdiel v eurách zvyšuje“, konštatoval D.Vlnka.

Dodal, že ešte stále nie je v platnosti nový zákon, ktorý by umožňoval rýchly prechod zákazníka k lacnejšiemu dodávateľovi a tak by mali zákazníci požiadať o zmenu čo najskôr.
,, Teraz môže najskôr uskutočniť zmenu až k 1.4.2012, ale na požiadanie o ňu má už len cca 2 týždne, v podstate do Vianoc“, vysvetlil D.Vlnka.

Zdôraznil, že zákazníci sú niekedy zneistení a zavádzaní aby nemenili dodávateľov. Často ich odrádzajú aj ,,papierovačky“ spojené so zmenou dodávateľov. Tieto obavy sú však zbytočné. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne! Zabezpečí aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a plynomer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez plynu, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

,,Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc, poskytne nám kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a my vykonáme potrebné zmeny. Plná moc sa nemusí podpisovať u notára, ale stačí pred našim zástupcom. Oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vieme garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Umožňujú nám to obchody na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytujeme zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. A ešte všetkým garantujeme, že na konci roka im vždy vrátime 2 eurá za každú odobratú MWh“, povedal D.Vlnka.

Poukázal aj na to, že  zákazníkom firma ponúka celé portfólio ďalších služieb, ktoré je rovnako kvalitné, ako u dominantného dodávateľa.  Energie2 pre zákazníkov vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pre zákazníkov ponúkame aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu a pripravuje rozšírenie aj do ďalších okolitých krajín. Najbližšie má v pláne rozšíriť predaj do Maďarska. Energie2 má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. V súčasnosti zamestnáva v SR 16 stálych pracovníkov a na predaj produktov má vlastných obchodníkov a zmluvy s externými predajcami pôsobiacimi na celom území SR. Doteraz spoločnosť zásobovala plynom hlavne priemyselné podniky a komunálnu sféru, pritom fyzicky dodávala plyn veľkým odberateľom od júla 2011. Pre domácnosti začala s fyzickými dodávkami zemného plynu od 1. októbra 2011. S dodávkami elektriny pre veľkoodberateľov i maloodberateľov začne od 1. januára 2012. Časom má ambíciu zaradiť sa do prvej trojky najväčších alternatívnych predajcov plynu a elektriny na Slovensku.

 

Veľkí dodávatelia energií už podali cenové návrhy

ZDROJ: www.sme.sk štvrtok 3. 11. 2011

BRATISLAVA. Všetci veľkí dodávatelia energií už podali na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) svoje návrhy na budúcoročné ceny pre domácnosti. Ako agentúru SITA informoval hovorca úradu Miroslav Lupták, cenové návrhy už podali spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE) ako aj Slovenský plynárenský priemysel (SPP).

Výšku jednotlivých cenových návrhov však ÚRSO odmietol komentovať. Podľa informácií denníka SME mal však Slovenský plynárenský priemysel požiadať regulátora o zvýšenie cien plynu o 23 %. Nové ceny energií by sa mali domácnosti dozvedieť do konca novembra tohto roku.

Ako už v októbri uviedol hovorca ÚRSO, v prípade cien elektriny úrad neočakáva v budúcom roku jej dramatický nárast. Plánované náklady na nákup všetkých druhov podporných služieb v budúcom roku totiž podľa Luptáka medziročne klesnú o 8 %.

Pozitívne sa podľa neho vyvíja aj cena za distribúciu, ktorá sa podieľa na koncovej cene elektriny pre domácnosti v priemere 28 percentami. Spoločnosť ZSE distribúcia, ktorá pôsobí na západnom Slovensku, totiž už podala regulačnému úradu návrh na zníženie ceny za distribúciu.

Priaznivo by mal budúcoročné ceny elektrickej energie ovplyvniť aj fakt, že výroba elektriny z fotovoltických elektrární nedosiahla podľa regulačného úradu plánovanú výšku.

Ceny plynu pre domácnosti v budúcom roku by mal podľa októbrového vyjadrenia riaditeľa divízie obchodu a plynu SPP Dušana Randušku už tradične najviac ovplyvniť vývoj ceny ropy Brent na svetových trhoch ako aj výmenný kurz eura a amerického dolára. Podľa SPP ročný priemer ceny ropy Brent vzrástol v tomto roku oproti minulému roku o 40 %.

Euro sa oproti americkému doláru podľa výpočtov dominantného hráča na slovenskom trhu so zemným plynom v rovnakom období posilnilo o 6 %. Pozitívne by naopak mohla konečnú cenu plynu pre domácnosti ovplyvniť podľa Randušku liberalizácia trhu v tomto segmente. Okrem SPP už na slovenskom trhu s dodávkami zemného plynu pôsobí aj jedenásť alternatívnych dodávateľov.

 

Alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Energie2 víta nový zákon schválený vládou

Lacnejší plyn a elektrina budú onedlho prístupnejšie pre všetkých

Tlačová informácia, Bratislava 10. októbra 2011

Schválenie tzv. tretieho energetického balíčka vládou SR, v stredu 9.novembra 2011, je krokom správnym smerom a je plne v prospech zákazníkov i predajcov energií. Liberalizácia trhu výrazne zlepší konkurenciu na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom a umožní odberateľom slobodnejší výber dodávateľov  a tým aj priaznivejšie ceny. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ spoločnosti Energie2, ktorá je alternatívnym predajcom zemného plynu a elektriny.

,,Dlhoočakávaný návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach konečne zliberalizuje prechod zákazníkov od dominantných spoločností k alternatívnym dodávateľom. Nové pravidlá zároveň zlepšia práva spotrebiteľov a posilnia právomoci a nezávislosť regulačného orgánu. Očakávaným schválením tohto zákona v NR SR padne posledná prekážka pre rýchlu zmenu k lacnejšiemu dodávateľovi. Doterajší  nevoľnícky zákon nútil dodávateľské firmy začať s dodávkami až o štvrťrok neskoršie, než zákazník požiadal o zmenu. Novela zákona tieto nezmyselne dlhé čakacie lehoty skráti na tri týždne a zvýši operatívnosť poskytovania služieb v prospech zákazníka“, konštatoval D.Vlnka.

Poukázal na to, že doteraz platný zákon umožňoval a umožňuje zmeny vždy iba 50  pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.),. Preto zákazník, ktorý chcel začať odoberať plyn, alebo elektrinu od 1. januára 2012, musel o zmenu požiadať do 30. septembra 2010. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, v skutočnosti musel požiadať o zmenu aspoň týždeň predtým. Kým nenadobudne právoplatnosť novela zákona platí doterajší, čo znamená, že domácnosti zatiaľ môžu najskôr uskutočniť zmenu až k 1.4.2012, ale na požiadanie o ňu majú už len cca 6-8 týždňov, v podstate do Vianoc, vysvetlil D.Vlnka.

Zdôraznil, že zákazníci sú niekedy zneistení a zavádzaní aby nemenili dodávateľov. Často ich odrádzajú aj ,,papierovačky“ spojené so zmenou dodávateľov. Tieto obavy sú však zbytočné. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne. Zabezpečí aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a plynomer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez plynu, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

Spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu a pripravuje rozšírenie aj do ďalších okolitých krajín. Firma má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. Cenníkové sadzby má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 v súčasnosti ceny zemného plynu nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby. Najväčší záujem je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce eur. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.

 

Ušetriť môžete aj vďaka energetickému poradenstvu.

Ceny elektriny viažte na kratšie obdobie

Zdroj: HNonline, 7.10.2011

V nestálych časoch je istota často na nezaplatenie. Ak chcete dnes čo najviac ušetriť na energiách, môžete skúsiť šťastie aj na spotovom trhu s elektrinou. Ten musíte však ustavične sledovať a výsledok sa aj tak nemusí dostaviť. Ak potrebujete mať stabilnú cenu elektriny, jej fixácia je dobrým riešením. Firemnej pokladnici môžete pomôcť, aj keď si necháte poradiť od odborníkov na energie, prípadne si necháte spraviť energetický audit.

Ako fixovať?
Firmy pri pohyblivých cenách elektriny zvažujú, či je lepšie zaviazať si cenu na kratšie obdobie, napríklad na jeden rok, alebo riskovať dlhodobejšiu zmluvu. Tá je podľa Kataríny Šulíkovej z Východoslovenskej energetiky výhodná pre podniky, ktoré očakávajú rast ceny elektriny a zároveň nárast svojej spotreby. Medzi ďalšie dôvody patrí stabilný odber elektriny a potreba poznať výšku nákladov na elektrinu v dlhodobom horizonte (dvoch až troch rokov). Krátkodobá fixácia je na druhej strane vhodná pre firmy, ktoré očakávajú pokles ceny elektriny, sú v období nestabilnej výroby alebo sú ochotné riskovať pohyb cien na veľkoobchodnom trhu.

Samotní dodávatelia elektriny nemajú na fixáciu jej ceny rovnaký názor. Napríklad Energetické centrum radí svojim klientom, aby si ceny zaviazali na jeden, maximálne dva roky. „Kontrakty na dlhšie obdobie vzhľadom na viaceré trhovo-ekonomické faktory neodporúčame,“ dodáva Žanet Müllerová. Podľa Stanislava Reguliho, riaditeľa SE Predaj si môžu najmä menšie a stredné firmy fixovať cenu na dlhšie obdobie. „Majú totiž relatívne malé odbery a aj pri miernom poklese či náraste ceny bude rozdiel v ich nákladoch malý. V prípade väčších firiem je to ťažké odhadnúť, vo všeobecnosti pre ne odporúčame dvojročný fix,“ vraví Reguli. Peter Kimijan zo Západoslovenskej energetiky dodáva, že správna voľba si vyžaduje sledovanie situácie na trhu. „Cenu elektriny ovplyvňuje celý rad faktorov, ako hospodárska politika a regulácia, kapacita výrobcu, prevádzkové náklady a aj počasie.“ Dodávateľov nerozsúdil ani Peter Marčan, odborník z Energetického inštitútu, podľa ktorého je dnes veľmi ťažké odporučiť, či vôbec fixovať a ak áno, na ako dlho. „Ak sa prejaví druhá vlna krízy v Európe, je možné, že ceny silovej elektriny ešte mierne klesnú aj na rok 2013. Ak sa kríza neprejaví, asi budú mierne rásť. Je na zvážení každej firmy, do akého rizika je ochotná ísť.“

Šetrí aj poradenstvo alebo audit

Ušetriť sa dá nielen vhodnou fixáciou ceny elektriny, ale aj opatreniami, ktoré jej spotrebu znížia.

Mnoho dodávateľov vie svojim zákazníkom poskytnúť aj takzvané energetické poradenstvo – ako napríklad ušetriť pri osvetlení, vykurovaní, zateplení, kancelárskej technike či klimatizácii. „S pomocou správneho energetického poradcu sa dajú znížiť náklady až o 5 percent, v prípade klientov s väčšou spotrebou energie môže ísť až o 10 percent.“ vysvetľuje Roman Lipnička zo spoločnosti Elgas.

Treba sa poponáhľať pri zmene dodávateľa plynu či elektriny

Na výmenu dodávateľa k prvému januáru máte už málo času. Ceny na budúci rok sú však ešte veľkou neznámou.

Zdroj: www.sme.sk, 6.10.2011, Katarína Ragáčová

BRATISLAVA. Ak chcete odoberať elektrinu od alternatívneho dodávateľa už v januári, máte na zmenu len október.
Nariadenie vlády síce hovorí, že zmeniť dodávateľa stačí 40 dní pred plánovaným dňom zmeny (1. januárom). Dôležitá však je aj dĺžka výpovednej lehoty u súčasného dodávateľa.
Tradiční dodávatelia na západe a východe krajiny, teda ZSE a VSE, majú dvojmesačnú výpovednú lehotu. U nich teda máte ešte mesiac na rozhodovanie. SSE však má trojmesačnú výpovednú lehotu, posledný septembrový deň bol posledným na zmenu, ak chcete odoberať elektrinu od niekoho iného.
Rovnako už len dva dni máte na zmenu dodávateľa plynu. Slovenský plynárenský priemysel má tiež trojmesačnú výpovednú lehotu. Máte tu však už značne oklieštený výber, pretože mnohí alternatívni dodávatelia uzatvorili objednávky k prvému januáru už pred niekoľkými dňami.
Ak nestihnete tieto termíny, zmeniť môžete dodávatela elektriny k prvému aprílu. Po podpise zmluvy s novým dodávateľom už nemusíte robiť nič, celý proces spraví za vás.

Ceny ešte nepoznajú

Ak počkáte so zmenou až na 1. apríl, budete mať jednu veľkú výhodu. Budete už poznať ceny energií jednotlivých dodávateľov. Tí, ktorí menia dodávateľa dnes, tieto vedomosti nemajú.
Dodávatelia energií totiž len v týchto dňoch dávajú cenové návrhy na rok 2012 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ten ich musí schváliť do konca novembra.
Dnes sa tak môžu ľudia rozhodovať len na základe tohtoročnej ceny, ktorá však na budúci rok nemusí platiť.

Zmeny nebudú dramatické

Niektorí alternatívni dodávatelia to vyriešili garantovaním tohtoročnej ceny. Teda, ak podpíšete zmluvu najneskôr v novembri, budete platiť ceny z roku 2011.Tento risk sa môže oplatiť, ale aj nemusí. Ceny elektrickej energie by mohli aj mierne klesnúť. Hoci dodávka elektriny pravdepodobne mierne porastie, za distribúciu zaplatíme asi menej.

Výsledný efekt by mohol byť mierny pokles cien elektriny. Môže však ostať aj na tohtoročnej úrovni, respektíve mierne narásť. „Ťažko povedať, aké budú ceny energií na budúci rok. V každom prípade však nebudú zmeny dramatické,“ tvrdí hovorca úradu Miroslav Ľupták.
Zmeny k lepšiemu by mala podľa rezortu hospodárstva priniesť novela zákona o energetike.

Firmu vymeníte za tri týždne

Zmena dodávateľa energií má byť od januára jednoduchšia. BRATISLAVA. Zmeniť dodávateľa energií by malo byť od januára jednoduchšie, tvrdí ministerstvo hospodárstva.Vláda a potom parlament by mali na jeseň schváliť návrh zákona o energetike a novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

„Návrhom zákona sa výrazne zvyšujú práva odberateľa elektriny a plynu vo vzťahu k dodávateľom,“ vraví hovorkyňa rezortu hospodárstva Daniela Piršelová.

1. Dnes môžu domácnosti bezplatne zmeniť dodávateľa elektriny štvrťročne, vždy k prvému dňu štvrťroka, teda od 1. 1., 1. 4., 1. 7., 1. 10., a dodávateľa plynu raz za šesť mesiacov, spravidla k prvému dňu v mesiaci. To sa zmení. Vymeniť dodávateľa bude možné do troch týždňov od podania žiadosti, respektíve od uplynutia 7­dňovej lehoty na rozmyslenie.

2. Domácnosti budú mať totiž po novom sedem dní na rozmyslenie, či nie je podpisovaná zmluva pre nich nevýhodná. Má to byť ochrana proti špekulantským praktikám nečestných dodávateľov.

3. Aj po novom však budú musieť dodržať výpovednú lehotu u starého dodávateľa, pri plyne sú to tri mesiace, pri elektrine dva mesiace v prípade zmluvy na neurčitý čas. Toto sa ešte môže zmeniť v parlamente, ministerstvo totiž chce skrátiť výpovedné lehoty na čo „najkratší uskutočniteľný čas“.

4. Odberatelia elektriny a plynu v domácnosti budú dostávať takzvanú univerzálnu službu, čo znamená právo na dodávku elektriny v určenej kvalite za primerané ceny.

5. Domácnosti budú mať tiež právo bezplatne odstúpiť od zmluvy pri neodôvodnenom náraste ceny alebo nedohodnutej zmene iných podmienok.

6. Pri zmene dodávateľa musí spotrebiteľ dostať konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa.

7. Odberatelia budú mať právo na relevantné údaje o spotrebe elektriny a plynu, na informácie o spotrebiteľských právach uvedené na faktúrach.

Ušetriť sa dajú desiatky eur

Vhodnou zmenou dodávateľa môžete podstatne ušetriť. Dajte si však pozor na zmluvu.
BRATISLAVA. Pri zmene dodávateľa ste mohli tento rok ušetriť od desať do 25 percent. Líši sa to podľa toho, koľko energie spotrebujete.

Ak iba svietite a máte na elektrinu pripojené elektrické spotrebiče, ušetrili ste na prechode k lacnejšiemu, alternatívnemu, dodávateľovi dve až štyri eurá ročne.

Ak elektrinou aj ohrievate vodu a kúrite, môže to byť aj viac ako 70 eur ročne. Pri plyne ste mohli ušetriť približne desať percent.

Koľko sa bude dať usporiť podľa nových cenníkov, sa zatiaľ nevie. Mnohým alternatívnym dodávateľom totiž doteraz išlo o získanie podielu na trhu.

Podľa Jána Orlovského, hovorcu ZSE, tradičného dodávateľa elektriny, je takáto ponuka cenovo pod obstarávacie náklady alebo s nulovou maržou.

„Dnešná výhodná ponuka lacnejšej elektriny o niekoľko desiatok či stoviek eur sa môže na ďalší rok scvrknúť na zopár eur ročne,“ tvrdí Orlovský.

Treba tiež zvážiť, na aké obdobie sa zaviažete odoberať energie. Niektorí dodávatelia si totiž zaväzovali zákazníkov aj na dva roky.


Firiem, ktoré dodávajú domov elektrinu a plyn, je neúrekom

Medzi dodávateľmi si môžete vyberať. Ich ceny tlačí nadol zvyšujúca sa konkurencia. No je vhodné overiť si aj doterajšie referencie.

BRATISLAVA. Pri odbere elektriny môžete prechádzať nielen od tradičného dodávateľa k alternatívnemu, ale aj od tradičného k tradičnému a ušetriť.

V súčasnosti už totiž môže napríklad Stredoslovákom dodávať elektrinu aj Východoslovenská energetika. Viacerí majú tiež skúsenosti, že po vypovedaní zmluvy im dovtedajší dodávateľ ponúkol výhodnejšie podmienky.

Od koho môžete odoberať elektrinu

    * Západoslovenská energetika Energia, www.zse.sk, 0850 111 555, [email protected]

    * Východoslovenská energetika, www.vse.sk, 0850 123 333, [email protected] 

    * Stredoslovenská energetika, www.sse.sk, 0850 111 468, 0906 25 25 25, [email protected] 

    * Energetické centrum, www.e­centrum.sk, 0850 000 888, [email protected]

    * POWER­EN, www.pow­en.sk, 02 3222 3965, [email protected]

    * Slovakia Energy, www.slovakia­energy.sk, 02 5920 9000, 

    * Business Commercial Finance, www.bcf.sk, 0800 194 194, [email protected]

    * Komunal Energy, www.komunal­energy.sk, 0850 122 333, [email protected]

    * AC Energia, www.acenergia.sk, 0915 253 134, email: [email protected] 

    * A.En Slovensko, www.a­en.com, 043 4901421, [email protected] 

    * SE Predaj, www.sepredaj.sk, 02 5866 3500, [email protected] 

Od koho môžete odoberať plyn

     * Slovenský plynárenský priemysel, www.spp.sk, 0850 111 363, [email protected] 

    * RWE Gas Slovensko, www.rwegas.sk, 0850 123 998, [email protected]


Dodávatelia plynu aj elektriny

     * Vaša Energia, www.vasaenergia.sk, Elektrina: [email protected], 0948 396 331,Plyn: [email protected], 0948 035 255, Obchodní zástupcovia-Tel : 02 20729369, Fax : 02 20729366 

    * Energie2, www.energie2.sk, kontakt pre plyn aj elektrinu 0850 166 066 

    * Geon, www.geon.sk, 02 3260 3050, [email protected] 

    * Elgas, www.elgas.sk, 042 432 6542, 02 4949 3255, [email protected] 

    * ČEZ Slovensko, www.cez.sk, 0850 888 444, [email protected] 

    * Magna E.A, www.magnaea.sk, 033 7720731, [email protected]

    * Lumius Slovakia, www.lumius.cz/sk, 0417 002 520, [email protected]

 

Slovenský trh s energiami láka nové firmy

Alternatívni dodávatelia uzavreli zmluvu s desiatkami tisícok klientov
Zdroj: www.etrend.sk, 19.09.2011 / ČTK

             
Trh s dodávkami energií pre domácnosti na Slovensku láka stále viac firiem. Alternatívni dodávatelia ťažia pri získavaní nových klientov okrem iného zo zdražovania zemného plynu dominantným dodávateľom. Dosiaľ uzavreli zmluvy s niekoľkými desiatkami tisícok zákazníkov.

Na Slovensku má v oblasti dodávok energií domácnostiam zastúpenie okrem iného koncern ČEZ alebo česká energetická skupina Lama Investments. K ním sa od októbra pridá firma Energie2, ktorá podniká aj v Česku a chce vstúpiť aj na maďarský trh.

„Počítame s tým, že počet všetkých našich odberateľov od januára 2012 dosiahne asi po 3000 pri zemnom plyne i elektrine. Časom máme ambíciu zaradiť sa do prvej trojky alternatívnych predajcov plynu a elektriny na Slovensku,“ uviedol dnes obchodný riaditeľ Energie2 Dávid Vlnka. Napríklad ČEZ prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti podpísal za osem mesiacov 55-tisíc zmlúv so slovenskými domácnosťami na dodávky elektriny a plynu.

Zmeniť dodávateľa energií môžu Slováci raz za štvrťrok, musia tak ale urobiť zhruba tri mesiace vopred. Ak uzavrú zmluvu v týchto dňoch, zákazníkom novej firmy sa stanú od budúceho roka. Alternatívni dodávatelia spravidla lákajú klientov na zľavu oproti cenníku dominantných dodávateľov plynu a elektriny, ktorými sú plynárne SPP a predajcovia elektriny ZSE, SSE a VSE. Napríklad Energie2 sľubuje nižšie ceny o zhruba desatinu.
Súvisiace články

    * Konkurencia SPP otvára kohútiky domácnostiam
    * Domácnostiam po polroku opäť zdražie plyn

Alternatívni dodávatelia, ktorí sa v minulosti orientovali na firemnú klientelu, môžu podľa expertov ponúkať lacnejší plyn a elektrinu než zavedení predajcovia vďaka výhodnejším nákupom energií. Napríklad SPP s asi 1,4 milióna klientov z radov domácností podľa dostupných informácií zápasí s nevýhodnou zmluvou s ruským Gazpromom na dodávky plynu.

Plynárne tvrdia, že terajšie predajné ceny regulovanej skupine odberateľov prinášajú firme stratu. S návrhmi na razantné zvýšenie cien na energetickom regulačnom úrade ÚRSO ale SPP neuspel. Plyn slovenským rodinám tento rok zdražel dvakrát, a to začiatkom roka o asi 4,5 percenta a potom o ďalších bezmála sedem percent.

Tlačová informácia
Energie2, a. s., Lazaretská 3A, 811 08 Bratislava

Bratislava 19. septembra 2011


Kto chce lacnejší plyn a elektrinu od 1. 1. 2012, má najvyšší čas na zmenu Energie2 začína od 1. 10. 2011 dodávať plyn aj pre domácnosti.

Alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2 začína od 1. októbra 2011 s fyzickými dodávkami zemného plynu aj pre domácnosti. Doteraz spoločnosť zásobovala plynom iba priemyselné podniky a komunálnu sféru, pritom fyzicky dodávala plyn veľkým odberateľom od júla 2011. S dodávkami elektriny pre veľkoodberateľov i maloodberateľov začne od 1. januára 2012. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a. s., Dávid Vlnka.

,,Počítame s tým, že počet všetkých našich odberateľov od januára 2012 dosiahne cca po 3000 pri zemnom plyne i elektrine. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoodberatelia i maloodberatelia oboch komodít a dúfame, že ich počty v priebehu budúceho roka rýchlo porastú. Časom máme ambíciu zaradiť sa do prvej trojky najväčších alternatívnych predajcov plynu a elektriny na Slovensku. Bude to však záležať aj na tom, ako rýchlo sa udomácni  v praxi nový prijatý zákon liberalizujúci prechod zákazníkov od dominantných spoločností k alternatívnym dodávateľom“, poznamenal D. Vlnka.

Poukázal pritom na to, že súčasný zákon núti dodavateľské firmy začať s dodávkami až o štvťrok neskoršie, než zákazník požiada o zmenu. Energie2 preto dúfa, že pripravovaná novela tieto nezmyselne dlhé čakacie lehoty skráti a zvýši operatívnosť poskytovania služieb v prospech zákazníka. Súčasný zákon totiž umožňuje zmeny vždy iba 50 dní pred začatím nového kalendárneho štvrťroka (1. 4.,1. 7., 1. 10., 1. 1.),. Preto zákazník, ktorý začne odoberať plyn, alebo elektrinu od 1. januára 2012, musí o zmenu požiadať do 30. septembra 2010. Pretože vybavenie formalít tiež chvíľu trvá, najlepšie ak požiada o zmenu aspoň týždeň predtým.

,,Spoločnosť Energie2 pôsobí aj na českom trhu a pripravuje rozšírenie aj do ďalších okolitých krajín. Najbližšie má v pláne rozšíriť predaj do Maďarska. Energie2 má sídlo v Bratislave a pobočky v Topoľčanoch a Prešove. V súčasnosti zamestnáva v SR 16 stálych pracovníkov a na predaj produktov má vlastných obchodníkov a zmluvy s externými predajcami pôsobiacimi na celom území SR. Cenníkové sadzby má Energie2 nastavené nižšie, než dominantní dodávatelia. Navyše pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. Oproti dominantným dodávateľom má Energie2 v súčasnosti ceny zemného plynu nižšie o 10 až 14 % (v priemere o 12 %) a elektriny o cca 10 %, v závislosti od zvolenej sadzby“, konštatoval D.Vlnka.

Zdôraznil pritom, že svojim odberateľom vie Energie2 poskytnúť veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov individuálne prispôsobiť. ,,Sme lacnejší než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na slovenskom trhu. Umožňujú nám to obchody s týmito komoditami na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi elektrickej energie a zemného plynu. Nie sme teda závislí od dominantných hráčov na slovenskom trhu, môžeme byť pružní a operatívne sa prispôsobovať vývoju na trhoch. Tieto faktory, spolu s nižšími režijnými nákladmi a ochotou podeliť sa so zákazníkom o našu maržu, nám umožňujú poskytovať elektrinu a zemný plyn dlhodobo lacnejšie, než sú cenníkové ceny dominantných dodávateľov“, vysvetlil D. Vlnka.

Zvýšenie cien zemného plynu od dominantného dodávateľa – SPP do júla 2011 spustilo novú vlnu záujmu o zmenu dodávateľov. Energie2 ceny nezvýšila a pocítila to vo zvýšenom záujme zákazníkov a na novouzatváraných zmluvách. Najväčší záujem je o produkt - Nebeská ponuka. Pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov firma garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce eur.

Energie2 pre zákazníkov ďalej vypracúva individuálne cenové ponuky, poskytuje im profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečuje všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre zákazníkov ponúka aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby.

 
,,Nebeský produkt“ od Energie2 ušetrí v súčasnosti priemerne 12% z ceny plynu
Rast cien plynu spustil lavínu záujmu o zmenu dodávateľa

Bratislava                 5.9.2011, Tlačová informácia
Zvýšenie cien zemného plynu od dominantného dodávateľa - SPP distribúcia, pre malé a stredné podniky a organizácie od začiatku júla tohto roka o 5,5 až 7,8 % a pre domácnosti od 20. júla tohto roka v priemere o takmer 7 % , spustilo novú vlnu záujmu o zmenu dodávateľov. Pocítil to aj alternatívny predajca zemného plynu a elektriny - spoločnosť Energie2, ktorá zaznamenala počas augusta  strojnásobenie počtu uzatváraných zmlúv, oproti mesiacom predtým. Spoločnosť garantuje do konca roka 2011 ceny plynu nižšie o 10 až 14%, než dominantný dodávateľ. Informoval o tom riaditeľ Energie2, a.s., Dávid Vlnka.

    ,,Najväčší záujem je o náš nový produkt - Nebeská ponuka. Pre nových zákazníkov - pri uzavretí zmluvy na dobu 6 rokov, sme pripravili ponuku, ktorá garantuje nižšiu cenu oproti súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu po celý čas trvania zmluvného vzťahu. Naši zákazníci tak môžu ušetriť za dobu trvania zmluvy až tisíce eur. Odberatelia sa už neboja zmeniť dodávateľa, pretože sa presvedčili, že u nás dostanú lepšie podmienky, nižšie ceny a sú zachované všetky ich práva. Ak však chcú mať lacnejší plyn od 1.januára budúceho roka, podľa súčasného zákona musia požiadať o zmenu do 30.septembra 2011. Pretože aj spracovanie žiadosti chvíľu trvá, najlepšie ak tak urobia do 20.septembra 2011“, konštatoval D.Vlnka.

Dodal, že  súčasný zákon umožňuje zmeny vždy iba ku koncu kalendárneho štvrťroka (30.3.,30.6., 30.9., 31.12), ale s platnosťou až o ďalšie 3 mesiace. Ďalej poukázal na to, že
alternatívni dodávatelia priniesli do doteraz dominantného postavenie veľkých dodávateľov nielen nižšie ceny, ale aj individuálny prístup k zákazníkom a odborné poradenstvo pre nastavenie optimálnych sadzieb v prospech zákazníka.

,,Individuálne vypracúvame cenové ponuky, poskytujeme profesionálnu zákaznícku starostlivosť a energetické poradenstvo. Pritom bezplatne zabezpečujeme všetky úkony pri zmene dodávateľa a elektromer a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Pre našich zákazníkov ponúkame aj združenú fakturáciu – čiže spojenie viacerých odberných miest do jedného daňového dokladu a  optimalizáciu preddavkových platieb na základe reálnej spotreby“, uzavrel D.Vlnka.

Dodávatelia energií vrátia svojim odberateľom polmilióna eur

Zdroj: ekonomika.sme.sk, 9.6.2011

BRATISLAVA . Dodávatelia elektriny a tepla musia vrátiť svojim odberateľom takmer 494 tisíc eur. Prostriedky musia dodávatelia vrátiť na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO).
Ten totiž pri vykonávaní minuloročných kontrol zistil, že niektoré regulované subjekty si účtovali vyššiu cenu za energie ako im regulačný úrad schválil. Ako vyplýva z informácií zverejnených regulačným úradom, dodávatelia elektriny vrátia svojim odberateľom celkovo necelých 1 700 eur a teplárenské spoločnosti zvyšných takmer 492 tisíc eur.
Regulačný úrad vykonal v minulom roku celkovo 111 kontrol. Regulovaným subjektom uložil celkovo 191 pokút v celkovej výške 352 tisíc eur.
Na odstránenie nedostatkov, ktoré regulátor zistil pri vykonaných kontrolách, uložil regulovaným subjektom vykonať 120 opatrení. Z toho v oblasti teplárenstva to bolo 72 opatrení, v elektroenergetike 31 opatrení, vo vodárenstve 14 opatrené, v plynárenstve dve opatrenia.
Na činnosť regulovaných subjektov sa sťažovali aj samotní odberatelia. Regulačný úrad vlani zaevidoval tak od fyzických ako aj od právnických osôb 174 podaní na vykonanie kontrol.
“Podania boli smerované, tak ako v predchádzajúcich rokoch, na overenie správnosti uplatnenej ceny alebo tarify za regulovaný tovar alebo službu, na kontrolu oprávnenosti nákladov zahrnutých v regulovanej cene alebo na kontrolu určených podmienok pre uplatnenie ceny, respektíve tarify,“ uviedol regulačný úrad.
Vo zvýšenej miere úrad riešil podania odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí vstúpili do procesu zmeny dodávateľa elektriny.

 

Regulovaná má byť iba distribúcia elektriny

Peter Marčan, analytik Energetického inštitútu, pre Hospodárske noviny.

Do konca roka vzrastie cena elektriny podľa toho, koľko solárnych elektrární sa pripojí do siete, tvrdí Peter Marčan, analytik Energetického inštitútu.

Môžu problémy v Japonsku a vyhlásenia o odstavení jadrových elektrární ovplyvniť cenu našej elektriny?
Iste, ale len mierne. Pohyb ceny smerom hore, hoci mierny, sa už zaznamenal. Ale hrozba, že Nemci odstavia všetky svoje elektrárne, nie je v krátkom čase reálna, pôvodný plán vypínania týchto zdrojov počítal s ich odstavením do roku 2023. Navyše by museli výpadok elektriny nahradiť niečím iným. Uvažuje sa o veterných elektrárňach, ale tie sú nestále, potrebujú mať iné zdroje ako zálohu, keď nefúka. Preto sa hovorí o elektrine vyrobenej z paroplynových zariadení. Tie sú závislé od ceny plynu a ak jeho cena vzrastie, tak vzrastú aj ceny elektriny.

Čo všetko vplýva na cenu elektriny?
V prvom rade na ňu vplývajú ceny na európskom trhu. Potom náklady na distribúciu a prenos, teda investície do infraštruktúry distribučných spoločností a Slovenskej prenosovej a elektrizačnej sústavy. Do ceny vstupujú aj dotácie, napríklad podpora výroby elektriny z ťažby uhlia či z obnoviteľných zdrojov elektriny. Napokon aj náklady na likvidáciu jadrových elektrární.

Je konečná cena dostatočne transparentná pre koncového používateľa?
Myslím si, že pre bežného človeka sú jej zložky nezrozumiteľné. Určite by stálo za pokus urobiť jednotnú zmenu, ktorá by to sprehľadnila. Každý by mal vedieť, za čo platí a komu platí. Mal by vedieť, že platí aj za ekológiu aj za likvidáciu jadrovej elektrárne, že platí výrobcovi aj distribučnej a prenosovej sústave.

Cena elektriny má veľa zložiek, ktorá z nich môže tento rok narásť?
Rásť môže iba tarifa za prevádzkovanie systému podľa toho, ako sa reálne do konca júna pripoja nové solárne elektrárne. Ostatné zložky sa môžu meniť až od budúceho roka.

Firmy si často do ceny chcú zarátať aj nepredvídateľné náklady. Môžu to robiť?
Regulačný úrad má zadefinované, čo sú oprávnené náklady, ale mal by byť flexibilnejší pri zmenách v týchto nákladoch.

Je regulácia cien elektriny ešte na našom trhu nutná?
Pri veľkých a stredných podnikoch už nie, pretože na trhu je dostatok konkurencie. Dnes už majú na výber aj malé podniky aj domácnosti. Cena komodity by sa teda regulovať nemusela. Regulované musia ostať distribučné a prenosové poplatky, pretože tam konkurencia nie je. Infraštruktúra je len jedna.

Ak by došlo k deregulácii, nezdvihli by sa ceny elektriny?
Myslím si, že iba v dôsledku zrušenia regulácie nie nevyhnutne. Ak by veľkí hráči nastavili ceny vysoko, menší by sa ich snažili, tak ako už teraz, podliezť a prebrať im zákazníkov. Konkurencia by ceny tlačila dole.

Prečo sú dôležité lehoty pri regulácii?
Preto, lebo podnikatelia musia mať stabilitu a predvídateľnosť, aby vedeli, či sa im oplatí investovať. Ak by zainvestovali a regulácia by im nedovalila tieto náklady premietnuť do cien, tak by to nerobili. Preto hovoríme, že optimálna dĺžka regulačného obdobia sú minimálne tri roky.

Regulácia cien sa na Slovensku robí metódou určovania cenových stropov. Je táto metóda dostatočne stimulačná pre firmy?
Každá metóda má svoje pozitíva aj negatíva. Price Cap motivuje firmy ísť čo najviac pod stanovenú cenu, lebo tak zvyšujú svoje zisky. Dôležité je, ako je nastavený ten strop.

Ako sa dá zvyšovať efektivita pri výrobe elektriny?
Nejaké kroky sa spravili aj v poslednom období. Okrem regulácie by sa mala rozprúdiť diskusia o šetrení energie. Koncový spotrebiteľ nikdy nevníma koncovú cenu ako nízku.
 

Chcete platiť menej? Musíte sledovať trh

Dlhšia fixácia ceny elektriny v minulom roku sa pri dnešnom raste jej ceny oplatí.

HNonline, Jozef Ryník, 13.5.2011

Firmy, ktoré odoberajú viac elektriny ako domácnosti, majú aj väčšie šance na úspory, ak sa o jej cenu aktívne zaujímajú. Mali by sledovať vývoj cien elektriny na trhu , zvažovať jej fixáciu, optimalizovať jej odber a vyberať si medzi dodávateľmi. Môžu tak ušetriť tisícky eur. Z modelových príkladov Hospodárskych novín vyplýva, že malá firma, ako napríklad kaderníctvo, môže pri správnom výbere dodávateľa ušetriť najviac sto eur. Pre reštauráciu s ročnou spotrebou 30-tisíc kWh sa už ceny elektriny líšili podľa dodávateľa a regiónu o niekoľko stoviek eur. Napokon strojárska firma s 50 zamestnancami môže ušetriť pri lacnejšom dodávateľovi aj niekoľko tisíc eur.
Porovnanie-spotreby-elektriny-pre firmy-elgas-cez-pow-en-vasa-energia

 
Slnko či vietor zdražia elektrinu

Na cenu elektriny pre firmy vplýva okrem iného aj podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Platí, že čím je zelenej energie viac, tým rýchlejšie sa zvyšuje aj cena elektriny, pretože ide o najdrahší spôsob jej výroby. „Priemerná cena je iná, keď do systému dostanete päť percent drahej elektriny a iná, keď tam pôjde 30 percent takejto elektriny,“ vysvetľuje Martin Kuna, obchodný riaditeľ Komunal Energy. Slovensko sa navyše zaviazalo, že bude zvyšovať podiel výroby elektrickej energie z alternatívnych zdrojov. Igor Verdonič z firmy Vaša Energia preto predpokladá, že trend zdražovania elektrickej bude v budúcnosti ešte výraznejší.

Kto fixoval, dnes nebanuje

Pri pohyblivých cenách elektriny firmy zvažujú, či je lepšie si cenu fixovať na kratšie obdobie jedného roka alebo riskovať dlhodobejší kontrakt. Stanislav Reguli, riaditeľ spoločnosti SE Predaj, hovorí, že zmluvy na dva až tri roky zvažujú zvyčajne väčšie firmy s odberom nad 10 GWh ročne. „Výhodou takýchto zmlúv môže byť predikovateľná cena elektriny na dané obdobie z hľadiska ich plánovania nákladov,“ vysvetľuje. Väčšina veľkých zákazníkov však podľa neho uprednostňuje kontrakty na obdobie jedného roka. Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky, tvrdí, že fixovať ceny sa oplatí pre spoločnosti s vyrovnaným odberom elektrickej energie a so schopnosťou jeho predikcie na dlhšie obdobie. Ako príklad uvádza organizácie štátnej a verejnej správy.

Podľa Martina Kunu sa v dnešnej situácii, keď ceny elektriny stúpajú, oplatilo fixovať ceny na dlhšie ako jeden rok. „Podnikateľ, ktorý v minulom roku podpísal zmluvu o dodávke aj na rok 2012 a 2013, má z hľadiska nákladov pred konkurentmi, ktorí si dojednávajú cenu na budúce dva roky, až v súčasnosti obrovský a už nedostihnuteľný náskok,“ dodáva riaditeľ Komunal Energy.

Porovnanie nákladov cien elektriny pre firmy, Magna EA, ELGAz, ČEZ Slovensko, TMC Servis
 

Elektrina pôjde hore. Môže za to Nemecko

Reakcie Nemecka na japonskú tragédiu môžu elektrinu pre domácnosti zdražieť od 1,5 až 5 percent.

HNonline, Jozef Ryník, 13.5.2011

Z cenového prieskumu Hospodárskych novín medzi dodávateľmi elektriny pre domácnosti sme zistili, že úspory na elektrine budú závisieť od vašej spotreby, ale aj od regiónu, kde žijete. Pričom platí, že čím viac elektrinu využívate, tým viac môžete ušetriť. Ak elektrinou iba zohrievate vodu a používate bežné spotrebiče, tak rozdiely medzi dodávateľmi sú v desiatkach eur ročne. Ak ňou však aj kúrite a ohrievate vodu, úspory sa vyšplhajú na stovky eur. Zaujímavé sú aj rozdiely medzi regiónmi na Slovensku. Niektorí dodávatelia sú najlacnejší na východnom Slovensku, iní vedia dať lepšie cenu v Banskej Bystrici. Pri veľkom odbere však platí, že najdrahšia je Bratislava.

Porovnanie cien elektriny, elektrickej energie Pow-en, Vaša energia, Energtické centrum
 

Ceny porastú kvôli zelenej energii

Ceny elektriny pre domácnosti sú na slovenskom trhu stále regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Navyše v tomto roku má väčšina dodávateľov ceny fixované v zmluvách a tvrdia, že meniť ich nebudú. To však neznamená, že ceny nemôžu rásť. Dodávatelia totiž fixujú iba svoje ceny za silovú elektrinu, ale nie distribučné či iné poplatky. Tie závisia od cien, ktoré nastaví regulátor. A ten ceny za distribúciu, ale aj poplatky do jadrového fondu od začiatku roka zvyšoval. „Na Slovensku môže v tomto roku ešte zvýšiť cenu elektriny aj tarifa za prevádzkovanie systému podľa toho, ako sa reálne do konca júna pripoja nové solárne elektrárne. Ostatné zložky sa môžu meniť až od budúceho roka,“ tvrdí Peter Marčan, analytik Energetického inštitútu. Keďže podpora obnoviteľných zdrojov zvyšuje cenu distribučných poplatkov, tak nám môže hroziť mierne zvýšenie koncovej ceny elektriny.

Nebezpečné jadro spôsobí rast

Konkurencia viacerých dodávateľov síce pomáha skresávať alebo aspoň udržiavať ceny elektriny na nižšej úrovni, ale zahraničným vplyvom na cenu sa nevyhneme ani na Slovensku. Avizované zavretie nemeckých jadrových elektrární môže tiež zvýšiť cenu elektriny pre domácnosti, ale až v dlhodobejšom horizonte. „Ich odstávka sa však už prejavila v apríli, keď elektrina, ktorú dodali výrobcovia z Nemecka, zdražela takmer o 18 percent,“ tvrdí Žaneta Müllerová, výkonná riaditeľka Energetického centra. Ceny na budúci rok vzrastú podľa nej aj kvôli japonskej Fukušime. „Najnižšie odhady sú asi 1,5 percenta na rok 2012 a asi 5 percent na rok 2013,“ dodáva Müllerová.

Cenu elektriny ovplyvňujú aj iné faktory. Napríklad zvyšovanie úrokových sadzieb ECB, možné upokojenie situácie v Líbyi a obnovenie ťažby ropy v tomto regióne. To by podľa Igora Nagya, konateľa ČEZ Slovensko, ceny elektriny znižovalo.

Fixácia sa v tomto roku oplatí

Dodávatelia energie vám ponúknu zmluvy na odber energie nielen na jeden rok, ale aj na dlhšie s tým, že budete mať možnosť si zafixovať cenu. Oplatí sa to? Zvyčajne platí, že keď ceny stúpajú, oplatia sa dlhšie kontrakty, a naopak, ak ceny klesajú, uprednostňujte kratšie kontrakty. „Pred krízou zákazníci preferovali dlhšie kontrakty, v súčasnosti sú štandardom zmluvy na jeden rok,“ informuje Igor Nagy. Martin Kuna, obchodný riaditeľ Komuna Energy, pridáva ešte jednu skúsenosť z fixácie. Podľa neho väčší zákazníci preferujú zmluvu na jeden rok, menší akceptujú zmluvu aj na dva roky. Podľa Jany Bolibruchovej, hovorkyne Stredoslovenskej energetiky , môže v tomto roku stúpnuť cena silovej elektriny o 5 percent kvôli oživeniu ekonomiky a zvýšeniu dopytu po elektrine. Kto si teda cenu zafixoval v minulom roku, ušetrí.

Na druhej strane Žaneta Müllerová tvrdí, že bežní zákazníci sa o fixáciu príliš nezaujímajú. „Po skúsenostiach mnohých zákazníkov po prepade cien koncom roku 2008, keď u svojich dodávateľov nezískali pri fixácii výraznejšie nižšie ceny elektriny, sa o túto možnosť veľmi nezaujímajú,“ vysvetľuje. Fixácia slúži aj na pripútanie si zákazníkov na dlhší čas, pretože za jej predčasné ukončenie si firmy pýtajú vysoké sankcie.

Cenníky, porovnanie cien ČEZ Slovensko, Magna EA, Pow-En, Slovakia Energy, Vaša Energia

Nový dodávateľ? Firmy môžu ušetriť tisíce eur

Keď vám firma nedokáže garantovať sľubovanú cenu, zmluvu radšej nepodpisujte.
HNonline, Jozef Ryník, 13.5.2011

Ak vás zlákala cena

či iné služby nového dodávateľa elektriny, môžete ho jednoducho zmeniť. Ak nechcete platiť zmluvné pokuty za predčasne ukončenie zmluvy, pozrite si v prvom rade výpovednú lehotu. Ak ju dodržíte, potom stačí podpísať zmluvu s novým dodávateľom, dať výpoveď súčasnému a splnomocniť novú firmu na zrušenie starej zmluvy. O ďalšie veci sa už starať nemusíte. Nový dodávateľ vybaví zmenu za vás a nemusíte ani navštíviť starú spoločnosť, ktorá vám doteraz elektrinu dodávala.

Za mesiac zmenu nestihnete

Domácnosti a firemní dodávatelia, ktorí majú klasický elektromer a majú ročné vyúčtovanie, môžu zmeniť
dodávateľa raz za štvrťrok. Firmy, ktoré majú zvyčajne mesačné vyúčtovanie dodávok, môžu zmeniť dodávateľa každý mesiac. Reálne však dodávateľa za mesiac nestihnete vymeniť. Výpovedná lehota totiž začína plynúť až nasledujúci mesiac po tom, čo súčasný dodávateľ dostane od vás výpoveď. Nový dodávateľ elektriny urobí zmenu, ktorá môže trvať až do 40 dní pred zmenou dodávky elektriny. Od dátumu, ku ktorému je nová zmluva platná, začína elektrinu dodávať nový dodávateľ. „Ak ide o zmluvu na dobu určitú, výpoveď nie je potrebná,“ dodáva Rastislav Kovalčík, obchodný riaditeľ firmy Elgas. Za vybavenie zmeny dodávateľa si firmy neúčtujú nič. Získajú totiž nového odberateľa.

Lákajú na úspory

Na slovenskom trhu pôsobia desiatky spoločnosti, ktoré dodávajú elektrinu pre domácnosti alebo firmy. Konkurencia medzi nimi je veľká a preťahovanie zákazníkov nie je nič výnimočné. Najviac dodávatelia lákajú nových zákazníkov na lepšie ceny elektriny. Spoločnosť Pow-en sľubuje pre domácnosti úspory ročne od 10 do asi 300 eur, v závislosti od veľkosti spotreby. „Najviac ušetria domácnosti plne elektrifikované, ktoré používajú elektrinu na priamovýhrevné vykurovanie,“ dodáva Peter Kiffusz, obchodný riaditeľ Pow-en. Firma Elgas dokonca hovorí o priemernej úspore pri domácnostiach či firmách od 10 do 30 percent.

Striedmejší v odhadoch úspor sú v Energetickom centre. V domácnosti je ich odhad pri zmene dodávateľa od 3 do 7 percent a pri firmách až o 17 percent. Firma TMC Servis odhaduje úspory pre domácnosti od sedem do 13 percent v závislosti od zvoleného produktu. Stanislav Reguli, riaditeľ spoločnosti SE Predaj, uvádza konkrétnejšie čísla. „Bežná domácnosť ušetrí okolo 10 až 15 eur ročne a firmy dokážu zmenou dodávateľa elektriny ušetriť ročne tisíce až desaťtisíce eur,“ dodáva.

Pozor na skryté poplatky

Pri zmene dodávateľa elektriny by ste nemali sledovať iba cenu, na ktorú vás nová firma láka. Katarína Šulíková, hovorkyňa Východoslovenskej energetiky, odporúča porovnať si aj výšku ďalších možných poplatkov u jednotlivých dodávateľov, ako napríklad vstupný poplatok, poplatok za omeškanie platby či pokutu za porušenie zmluvy. Často ide o nezanedbateľné sumy. Pri firmách Šulíková upozorňuje na to, že až polovicu sumy elektriny tvoria štátom regulované poplatky, a na tých sa ušetriť zmenou dodávateľa nedá. „Je dobré skontrolovať si cenovú ponuku v obidvoch tarifách, nízkej i vysokej, a nechať si urobiť kalkuláciu na predpokladanú ročnú úsporu,“ radí Richard Štrégl, hovorca Slovakia Energy.

Pri zmene dodávateľa si treba dať pozor aj na viazanosť. „Veľakrát zákazník uzatvára s novým dodávateľom zmluvu s viazanosťou, avšak bez garancie deklarovanej zľavy na celé obdobie viazanosti,“ upozorňuje Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky.

Overte si dodávateľa

Opatrnosť pri výmene dodávateľa elektriny je namieste. Snažte sa pred podpisom zmluvy zistiť si o dodávateľovi čo najviac na internete. Ak natrafíte na negatívne diskusie jeho zákazníkov, zvýšte opatrnosť. „Je dobré pozrieť sa aj v internetovom obchodnom registri, ako dlho spoločnosť existuje a aké má zázemie, napríklad či je akcionárom nejaká stabilná zahraničná spoločnosť,“ doplňuje Orlovský. Korektný dodávateľ vás tiež nenúti podpisovať zmluvu v časovom strese bez jej podrobného preštudovania. Mal by tiež mať skúsenosti s dodávaním elektriny z minulosti a garantovať plynulosť dodávky prúdu. Ak by váš dodávateľ skrachoval, neostanete bez elektriny. Zo zákona musia dodávky zabezpečiť veľkí hráči na trhu.

 

Konkurencia tlmí rast cien energií

HNonline, Peter Podstupka, 13.5.2011

Ceny energií rastú, ako keby sa už kríza definitívne skončila. Plyn pre firmy je podľa dodávateľov medziročne drahší aj o pätnásť percent a oživujúca sa ekonomika tlačí nahor i ceny elektriny.

Ako keby toho nebolo dosť, nepokoje v arabskom svete prudko zdvihli ceny ropy a zemného plynu na svetových trhoch. Všetko ešte skomplikovala katastrofa v japonskej jadrovej elektrárni, ktorá zatriasla najmä trhom s elektrinou, ale tiež tlačí aj na ceny plynu. Situácia sa ešte skomplikovala po tom, ako začalo Nemecko prehodnocovať svoju jadrovú politiku
a niektorým atómovým elektrárňam nepredĺžilo životnosť.

Ak nechcete za plyn alebo elektrinu platiť viac ako minulý rok, musíte si dobre vybrať svojho dodávateľa. Porovnanie cien oboch kľúčových komodít pre firmy aj domácnosti nájdete vnútri tohto energetického
špeciálu.

Nastupuje konkurencia
Jedným z mála faktorov, ktorý dnes utlmuje rast cien energií na Slovensku, je rozmáhajúca sa konkurencia v sektore. Po tom, ako si energetici rozobrali tie najväčšie hrozienka z koláčov, teda najväčšie firmy, sa čoraz viac priostruje boj o malých a stredných podnikateľov. Dokonca aj dodávka energií pre domácnosti už prestáva byť iba marketingovým nástrojom a začína sa z nej stávať zaujímavý biznis model. A to nielen v elektrine, kde je konkurencia už dlhšie, ale už aj pri plyne. V priebehu posledného polroka vstúpili na trh dvaja veľkí hráči, ktorí majú potenciál významne zamiešať kartami.

Výsledky môžete pozorovať už dnes. Ceny plynu pre tento segment klesajú aj bez rozhodnutí
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, a to nielen u alternatívnych dodávateľov, ale aj zatiaľ v dominantnom Slovenskom plynárenskom priemysle. V porovnaní s prieskumom, ktorý Hospodárske noviny urobili pred zhruba dvomi mesiacmi, klesli ceny v dvoch z troch modelových príkladov. Síce iba symbolicky, ale aj to veľa hovorí o situácii na trhu.

Ceny aj tak porastú

S najväčšou pravdepodobnosťou to však nebude stačiť. Ceny plynu aj elektriny budú stále pod tlakom ekonomického oživenia a u firemných zákazníkov sa očakáva rast. Podľa niektorých dodávateľov sú dnes uzatvárané kontrakty približne o dvadsať percent drahšie ako v rovnakom čase pred rokom. A rast bude podľa predajcov pokračovať, aj keby sa stabilizovala situácii v Afrike.

Rovnako budú rásť aj ceny elektriny. Ak sa do sita pripojí veľa slnečných elektrární, tak je možné, že ceny vzrastú ešte v tomto roku, a to pre firmy aj domácnosti zároveň. Ak slnečných elektrární nebude priveľa, tak sa rast očakáva až začiatkom budúceho roka.
 

Koniec elektrární? Na Zem majú ťahať energiu z Mesiaca!

Topky.sk, 07.04.2011 18:00
 
NOVOSIBIRSK - Ruskí a americkí vedci pracujú na projekte slnečných batérií umiestnených na povrchu Mesiaca, z ktorých by energiu na Zem dopravoval laserový lúč. Ak by sme takto získali, čo i len jedno percento energie, mohli by sme zatvoriť všetky fosílne elektrárne.

Z ruského Novosibirsku to oznámila agentúra ITAR-TASS. Spolu s odborníkmi tamojšieho sibírskeho oddelenia Ruskej akadémie vied na projekte pracujú vedci houstonskej univerzity. Podľa riaditeľa novosibirského vedeckého pracoviska Olega Pčeljakova budú
reklama

Slnečné batérie rozmiestnené na veľkej ploche Mesiaca a energia z nich bude smerovať na Zem. Batérie majú byť vyrobené na báze špeciálnych polovodičových kryštálov, ktoré však zatiaľ neexistujú. Ich vývoj má zabezpečiť špeciálne vákuové laboratórium, ktoré je vraj pred dokončením.
Sústredený laserový lúč bude prijímať a spracúvať pozemné pracovisko tak, aby nebola poškodená okolitá príroda, povedal Pčeljakov. S časovým harmonogramom projektu sa ruský vedec novinárom nezveril.
Myšlienka prenosu slnečnej energie z Mesiaca nie je nová, v USA sa objavila už v roku 1984. Mesiac vraj dostáva zo Slnka dávku energie v objeme 13-tisíc terawattov. Podľa houstonského odborníka Davida Criswella, otca myšlienky energetického prenosu z Mesiaca na Zem, by pozemšťania mohli uzavrieť všetky elektrárne na fosílne palivo, keby dokázali "ukradnúť" len jedno percento tejto energie.
 

Elektrárne a plynárne prichádzajú o klientov

Nový distribútor plynu a elektriny ČEZ Slovensko má za dva mesiace 15-tisíc zmlúv.

Zdroj: HN online, prevzaté z TASR 1.4.2011

ČEZ Slovensko, s.r.o., podpísala od svojho vstupu do sektora domácností viac ako 15.000 zmlúv na dodávku elektriny a plynu. Skupina ČEZ predstavila svoju ponuku pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov 20. januára 2011.    
"Tieto výsledky sú dôkazom toho, že klientov oslovila výhodnosť našej ponuky," konštatuje v stanovisku pre médiá konateľ ČEZ Slovensko Igor Nagy. Dodáva, že približne 70 % zákazníkov si spoločnosť vybralo ako dodávateľa plynu aj elektriny súčasne.    
ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava vznikla v júni 2007. Predmetom jej činnosti je najmä dodávka elektriny a plynu. Jediným spoločníkom je česká energetická firma ČEZ, a.s., Praha. ČEZ Slovensko, s.r.o., eviduje základné imanie v hodnote 331.940 eur.    
Skupina ČEZ je energetickým koncernom pôsobiacim vo viac ako 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Elektrinu, plyn a teplo dodáva 9,3 milióna zákazníkom. Skupina prevádzkuje diverzifikované portfólio výrobných zdrojov - atómové, uhoľné, vodné, veterné a slnečné elektrárne. Inštalovaný výkon skupiny ČEZ predstavuje 14.800 MW.
   

Ministerstvo hospodárstva chce meniť dotácie na hnedé uhlie z našich baní. Rieši totiž drahé energie.
ekonomika.sme.sk utorok 1. 3. 2011, Daniela Krajanová
 

Energetická skupina GGE kúpila spoločnosť TENERGO Brno

GGE akvizíciou posilňuje svoju pozíciu na slovenskom energetickom trhu a zároveň si otvára dvere na český trh

    Spoločnosť GGE, a.s. podpísala dohodu o kúpe 100 % podielu v podniku TENERGO Brno, a.s.. Skupina tak získala do svojho portfólia ďalšiu spoločnosť, ktorá posilní pozíciu firmy v oblasti tepelného hospodárstva, skompletizuje ponuku služieb komplexného energetického servisu a posilní jej aktivity v Českej republike. „Akvizícia spoločnosti TENERGO Brno, je v súlade s dlhodobou stratégiou. Tou je poskytovať našim zákazníkom kompletné služby v oblasti energetiky,“ vysvetľuje Pavol Bero, finančný riaditeľ GGE. Skupina GGE získala spoločnosť od doterajších akcionárov, českých spoločností TEDOM, s.r.o. z Třebíča, pôsobiacej v oblasti výroby motorov a mestských autobusov a EKOL, s.r.o. z Brna, ktorá sa zaoberá zhotovovaním a servisom parných a spaľovacích turbín. Finančné detaily transakcie sa rozhodli obe strany nezverejňovať.

    TENERGO Brno prevádzkuje na Slovensku tri mestské tepelné hospodárstva s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 58 MW. Ročný obrat spoločnosti za minulý rok predstavoval 8,2 mil. eur. „Zabezpečujeme dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v Snine, Želiezovciach a v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Minulý rok sme našim klientom na Slovensku dodali 400 TJ tepla,“ odpovedá Peter Horák, generálny riaditeľ TENERGO Brno, a.s.. Spoločnosť sa zaoberá aj komplexným energetickým servisom: projektantskou, inžinierskou a supervíznou činnosťou, realizáciou energetických zariadení a ich servisom. Práve v tejto oblasti vidí aj synergie vyplývajúce z kúpy spoločnosti skupinou GGE. „Skupina vie využiť naše skúsenosti, ako aj znalosť českého trhu. Naopak silný akcionár nám vie pomôcť pri prienikoch na nové trhy,“ dodáva P. Horák.

    Počet mestských tepelných hospodárstiev v portfóliu GGE po tejto akvizícii stúpol na päť. Skupina už prevádzkuje tepelné hospodárstva v Považskej Bystrici a Dunajskej Strede. „Posilňujeme svoju pozíciu v energetike na Slovensku a zároveň sa pripravujeme na ďalšiu expanziu do okolitých krajín. Spojením skúseností obidvoch firiem, sme pripravení na realizáciu aj väčších projektov v rámci energetického priemyslu,“ dodáva P. Bero. „ V akvizícii Tenerga skupinou GGE vidíme príležitosť. Preto sme sa rozhodli pre ich ponuku na kúpu. Dúfame, že naše skúsenosti a vedomosti pomôžu GGE v ďalšej expanzii,“ upresňuje P.Horák.

    Akvizícia TENERGO Brno je pokračovaním investícií GGE do rozvoja spoločnosti. V minulom roku firma v Považskej Bystrici uviedla do prevádzky nový paroplynový zdroj s inštalovaným tepelným výkonom 63,2 MW a elektrickým výkonov 60 MW. Investícia v Považskej Bystrici dosiahla 50 mil. eur. „Investujeme do firiem, v ktorých vidíme možnosť ďalšieho rozvoja. Aj v súčasnosti rokujeme a pripravujeme ďalšie možnosti expanzie nášho podniku,“ odpovedá P. Bero. Skupina nedávno oznámila aj investíciu v hodnote viac ako 10 miliónov eur do rekonštrukcie centrálneho zásobovania teplom v Dunajskej Strede a na druhú etapu modernizácie tepelného hospodárstva v Považskej Bystrici preinvestuje v tomto roku 2,3 milióna eur. Skupina GGE očakáva, že tento rok dosiahne tržby na úrovni 100 mil. eur.

VIZITKY FIRIEM:

TENERGO Brno, a.s.:
Spoločnosť vznikla v roku 2000 s prioritným zameraním na prevádzku energetických zariadení – tepelných hospodárstiev. V súčasnosti zabezpečuje mestám, mestským častiam a obciam dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Okrem toho realizuje komplexný energetický servis a od komunálnej sféry, cez teplárne, elektrárne až po lokálne – privátne energetické zariadenia. Spoločnosť poskytuje komplexné energetické služby (štúdie, analýzy, predprojektové a projektové práce, komplexnú inžiniersku a supervíznu činnosť, zabezpečenie záručného a i pozáručného servisu, vrátanie alternatívy zaistenia samotnej prevádzky daného energetického zariadenia). TENERGO Brno,a.s. pôsobí v Českej republike a Slovenskej republike a dlhodobo rozvíja aktivity smerujúce k pôsobeniu v Ruskej federácii. V dlhodobom horizonte uvažuje o akvizíciách v Poľsku, Ukrajine a Maďarsku. Spoločnosť prevádzkuje tepelné hospodárstva v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, v Snine a Želiezovciach.

•    Obrat za rok 2010: 8,2 mil. eur
•    Počet zamestnancov: 40
•    Počet tepelných hospodárstiev: 3
•    Celkový inštalovaný tepelný výkon: 42 MW + 16 MW odoberaných v Snine  
•    Celkový inštalovaný elektrický výkon: 2 MW
•    Množstvo vyrobenej elektriny v roku 2010: 13. 447 MWh
•    Množstvo predaného tepla v roku 2010: 400 TJ

GGE, a.s.:
Skupina GGE vznikla v roku 2007 a podniká ako strategická investičná spoločnosť v oblasti energetického priemyslu. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností podniká v oblasti energetiky, výroby a dodávky tepla a elektrickej energie, ako aj dodávky plynu. Venuje sa aj správcovskej činnosti bytov a nebytových priestorov, investovaniu v energetickom priemysle, projektovaniu, inžinieringu a realizácii energetických projektov a nakladaniu s odpadmi. Cez svoju dcérsku spoločnosť Tepláreň, a.s., prevádzkuje v Považskej Bystrici paroplynový cyklus s inštalovaným tepelným výkonom 63,2 MW a 60 MW elektrickým výkonom. V roku 2010 dosiahla skupina obrat 50 mil. eur. Spoločnosť zamestnáva viac ako 150 odborníkov z oblasti energetiky.  Ďalšie informácie nájdete na stránke www.gge.sk.
 

Southerm investuje v Dunajskej Strede 10 mil. eur


Nové kogeneračné jednotky a rozvody pomôžu stabilizovať cenu tepla.

Tlačová správa GGE, 16.3.2011

    Southerm v najbližších dňoch zaháji najväčšiu investíciu do rekonštrukcie centrálneho zásobovania teplom v Dunajskej Strede za posledných 20 rokov. Do apríla 2012 preinvestuje spoločnosť patriaca do skupiny Grafobal Group Energy na modernizáciu kotolne a rekonštrukciu a rozšírenie rozvodov CZT viac ako 10 mil. eur. „Obnova tepelného hospodárstva v Dunajskej Strede sleduje cieľ znižovania nákladov na výrobu a dodávku tepla, ale aj zlepšenia efektívnosti a ekologickosti výroby. Samozrejme hlavným cieľom je stabilizácia ceny tepla pre domácnosti s možnosťou jeho zníženia do budúcnosti,“ vysvetľuje Ing. Viliam Varga, výkonný riaditeľ Southerm.
    Podľa schváleného plánu modernizácie, sa prvé rozkopávky začnú realizovať už v marci 2011. Pôjde o rozširovanie súčasných rozvodov CZT v meste. Ukončenie týchto prác je naplánované na august 2011. Nové rozvody povedú z kotolne Mlyny cez Námestie priateľstva a Jilemnického ulicu, popri uliciach Múzejná a M.R. Štefánika kde sa napoja na kotolňu Sever 1. „Veríme, že občania pochopia čiastočné obmedzenia, ktoré si modernizácia vyžiada. Rekonštrukciu plánujeme tak, aby boli odstávky čo najmenšie,“ dodáva V. Varga. Trasa bude následne pokračovať rovnobežne s ulicou Športová a medzi obytnými domami sa pripojí ku kotolni Sever 2. K tomuto hlavnému rozvodu bude napojená kotolňa Stred, ktorej prípojka povedie rovnobežne s Jilemnického ulicou. Prípojka kotolne Staré mesto zas povedie rovnobežne s ulicou Biskupa Kondého.
Celkovo bude položených 3,7 km nových potrubných rozvodov. O podrobnostiach obmedzení pre chodcov a motoristov budú obyvatelia v  jednotlivých lokalitách v predstihu informovaní. „Kompenzáciou za spôsobené obmedzenia bude zvýšená bezpečnosť dodávok tepla už v budúcej vykurovacej sezóne,“ upresňuje V.Varga. 
    Rekonštrukcia prebehne aj na hlavnom zdroji na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody, plynovej kotolni Mlyny. Jej obnova bude zahájená v apríli 2011. V kotolni budú nainštalované nové kogeneračné jednotky s inštalovaným výkonom 5 MW, ktoré dokážu vyrábať nielen teplo pre ústredné vykurovanie a prípravu teplej vody, ale aj elektrickú energiu. Časť z nej sa využije pre potreby kotolne, zvyšná bude predávaná do rozvodnej sústavy. „Použitím kogeneračných jednotiek dokážeme zemný plyn využívať podstatne efektívnejšie a ekologickejšie ako klasickým spaľovaním v kotloch. Navyše tržby z predaja vyrobenej elektriny využijeme na zníženie nákladov na prevádzku kotolne,“ dodáva V.Varga. Obnova kotolne bude prebiehať výlučne v priestoroch súčasnej kotolne a pre odberateľov nebude znamenať žiadne výraznejšie obmedzenia. Projekt bude ukončený v apríli 2012.

Spoločnosť SOUTHERM, s.r.o., je s 234 000 GJ dodaného tepla najväčším dodávateľom tepla v meste Dunajská Streda. Okrem zásobovania teplom sa spoločnosť venuje aj spravovaniu cca 2700 bytových jednotiek. SOUTHERM patrí do skupiny Grafobal Group Energy.

 

Leto nemusí stlačiť ceny energií

BRATISLAVA. „Už v lete tohto roku bude možné dosiahnuť nižšie ceny elektriny, než aké tu boli v uplynulom roku 2010," vyhlásil nedávno minister hospodárstva Juraj Miškov (SaS) . Lacnejšia elektrina má byť podľa jeho slov realitou od prvého júla.
Čo môže urobiť samotný minister, aby stlačil ceny? „Nič," povedal Michal Hudec z portálu energia.sk. Cena elektriny ako komodity sa tvorí na burze v Lipsku, dôvodí. Elektrina z burzy tvorí asi polovicu zo sumy, ktorú nakoniec človek vidí na faktúre.
Ďalej sa platí za distribúciu elektriny, ale odberatelia sa skladajú aj na podporu zelenej energie či domáceho hnedého uhlia. Práve tieto zložky podľa analýzy ministerstva financií elektrinu pre firmy aj domácnosti predražujú najviac.
Znížiť cenu teda môže vláda okrem tlaku na väčšiu konkurenciu znížením výroby dotovanej, väčšinou zelenej energie.

Chystajú zmeny v baniach
Ako zmeniť drahú podporu baní, má zajtra vyriešiť návrh, ktorý predloží rezort hospodárstva vo vláde. Výraznejšia zmena by však chcela politickú odvahu, tvrdia analytici.
„Dotácie baníkom neprestanú. Hrozila by nezamestnanosť," povedal Hudec. Priestor na zlacnenie elektriny je aj v dotovaných ekologických energiách.
Výhodnejšie podmienky majú vďaka týmto pravidlám napríklad paroplynové cykly.
Utlmiť ceny sa dá aj cez zníženie dotácií elektriny vyrábanej z vody, biomasy či zo slnka. Výrazné škrty však nemožno očakávať ani v tomto prípade. Európskej únii sme sa zaviazali, že v roku 2020 sa u nás vyrobí 20 percent elektriny zo zelených zdrojov.
„Máme záväzok voči Európskej únii a ten sa nejako musí dosiahnuť," pripomenul medzinárodné záväzky Slovenska Peter Marčan z Inštitútu energetickej bezpečnosti.
„Výška dotácií sa dá aj meniť, ale na to máme zákon, ktorý hovorí, akým spôsobom sa môžu prehodnocovať dotácie," dodal Marčan.
Zákony určujú maximálne zmeny vo výške dotácií a tiež ako často je ich možné urobiť. V prípade solárnych elektrární sa už podmienky pre dotáciu menili viackrát.

Zdražie alebo zlacnie?
Reálne môže však elektrina zlacnieť, keby regulačný úrad precenil, koľko slnečných zdrojov sa zapojí do sústavy.
„Predpokladáme, že ich nebude 428 megawatov, povedal Róbert Merva z tlačového oddelenia ministerstva hospodárstva. Rezort odhaduje, že do siete sa dostane o štvrtinu až tretinu menej.
Aj šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík pripustil, že odhady úradu môžu byť privysoké a cena elektriny tak môže klesnúť. V januári vzrástla o necelých 8 percent, najmä pre slnečné zdroje.
Podľa Marčana z trhu prichádzajú skôr signály o tom, že investori sa trafia do odhadu regulátora a nie je vylúčené, že aj prekonajú očakávania.
Ministerstvo hospodárstva nedávno prezentovalo, že priestor na zmeny v cenách vidí v zmene spôsobu výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov či v revízii iných dotácií na výrobu elektriny.
Do konca roka napríklad aj v systéme prenosových a distribučných poplatkov.

 

Hypotéky, potraviny, elektrina. To všetko sa vláde Ivety Radičovej (na snímke) zdá pridrahé.

HNonline, 17.2.2011, Autor: Miroslav Pejko

Štát vyhlási vojnu drahej elektrine

Po tom, ako minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS) naznačil, že banky si stanovujú vysoké úroky a Radičová na utorkovom summite premiérov otvorila agendu drahých potravín, prišli analytici rezortu financií s novým zistením. "Slovensko má jedny z najvyšších cien elektriny v Európske únii,“ píše sa v analýze ministerských úradníkov. Ceny elektriny preto vláda plánuje riešiť. Pológovia naznačujú, že vláda sa týmto témam začína venovať, lebo sa v tomto období bojí o hlasy voličov. Koalícii totiž hrozil rozpad a na ľudí zase začali dopadať jej úsporné opatrenia.

Bojujú o hlasy

Spolu s cenami rastú aj preferencie opozičného Smeru. Podľa politológa Jána Baránka si to politici veľmi dobre uvedomujú. "Ide o tému, na ktorú sú ľudia veľmi citliví a je úplne zbytočné, keď im súčasná vláda vysvetľuje, prečo sú ceny vysoké, keď za sto eur si kúpia menej ako za Fica,“ pripomenul.
Politológ však neočakáva, že vláda teraz začne diktovať ceny. Upozorňuje, že by to mohlo priniesť arbitráže a v konečnom dôsledku stratu pre krajinu.

Ako na ceny
Ministerstvo hospodárstva však už má plán, ako drahé energie skrotiť. V marci plánuje predložiť balíček opatrení, ktoré by mali zvýšiť konkurenciu na trhu. Rezort si od toho sľubuje zlacnenie. Analytici ministerstva financií odporúčajú aj prehodnotenie regulácie. Odvolávajú sa pritom na návrh OECD, ktoré nám radí znížiť privysoké poplatky v energetike.

Napríklad vysoké úroky chce Mikloš (SDKÚ-DS) vyriešiť posilnením práv spotrebiteľa. A cenami potravín
by sa podľa premiérov mala zaoberať Európska komisia na summite.Ministerstvo hospodárstva chce vpustiť na trh viac hráčov s energiou.

Miškov chce zlacniť elektrinu. Trhom

HNonline, 17.2.2011,
Energetika. Náklady Slovákov na elektrinu sú privysoké. Tvrdia to aj analytici Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií.

Rezort hospodárstva chce situáciu riešiť príchodom nových dodávateľov energie. Konkurenčný boj má znížiť ceny.
Ministerstvo hospodárstva tiahne do boja proti vysokým cenám elektriny. Koncom marca chce predložiť prvé návrhy, ktoré by mali zvýšiť konkurenciu na trhu. Už aj dnes je u nás viacero dodávateľov elektriny, no ministerstvu to nestačí. "Chceme ešte viac
liberalizovať trh. Podľa nášho názoru to prinesie nižšie ceny,“ potvrdil hovorca rezortu Róbert Merva. Opatrenia by sa mali prejaviť už v budúcom roku, zásadné zákony plánuje vláda prijať v druhom
polroku. Kritici vidia problém aj vo vysokých nákladoch na prenos a distribúciu, ktoré by sa mohli prísnejšie regulovať. Naznačuje to exminister hospodárstva Ľubomír Jahnátek (Smer-SD) aj Inštitút pre finančnú politiku, ktorý sa odvoláva na odporučenie OECD.

Problémové tarify
Hlavnou príčinou zdraženia elektriny v tomto roku je takzvaná tarifa za prevádzkovanie systému . Do nej sa započítavajú náklady na "zelenú energiu“, ktorá je podstatne drahšia než napríklad jadrová elektrina. Distribútori ju však musia podľa zákona vykupovať. Žiada to totiž od nás Európska komisia.
Jahnátek súhlasí, že viac slobody na trhu s čistou elektrinou pomôže. Ale zároveň upozorňuje, že štát by mal kontrolovať ďalšie poplatky za distribúciu a prenos elektriny. Tie určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a sú jednotné pre všetkých obchodníkov. "Keď príde akýkoľvek nový dodávateľ, môže znížiť cenu iba cez jednu zložku, a to čistú elektrinu. S ďalšími poplatkami neurobí nič,“ upozornil Jahnátek.

Najviac doplácajú firmy
Na vysoké tarify doplácajú domácnosti aj firmy. V prípade veľkoodberateľov totiž regulátor nemá žiadny vplyv na cenu. Podľa Eurostatu má Slovensko jedny z najvyšších cien elektriny pre podniky v Európskej únii. Ešte pred štyrmi rokmi sme na tom boli v tomto porovnaní výrazne lepšie. Aj v porovnaní so susednými krajinami sme patrili k najlacnejším. (Foto: Hospodárske noviny)

Dotácie na výrobu Zelenej energie, fotovoltaiky, slnečné kolektory, veterné, vodné elektrárne, ťažba uhlia
Ceny však stúpli, okrem iného aj pre "zelenú energiu“. "Odberatelia elektriny sa poskladajú na niektorých výrobcov elektriny a podporu domáceho uhlia v roku 2011 celkovou sumou až 322 miliónov eur,“ tvrdí rezort financií.

Môže byť horšie
Aj napriek snahám o silnejší konkurenčný boj a prísnejšiu reguláciu však môžu ceny stúpnuť. Zatiaľ čo vlani išla cena takzvanej "silovej“ elektriny, teda samotnej komodity dole, už tento rok sa to môže otočiť. Závisí totiž najmä od vývoja v Nemecku. A to ako najväčšia ekonomika v Európe ťahá naše hospodárstvo a zvyšuje aj ceny. "Rast hrubého domáceho produktu v Nemecku podporí aj ceny elektriny v strednej Európe. Rast dosiahne možno štyri až šesť percent,“ očakáva analytik Capital markets Vladimír Gešperík.

Ešte v tomto roku však možno očakávať, že koncová cena pre domácnosti klesne. ÚRSO totiž pripustilo, že ak sa nenaplnia odhady o vyrobenej slnečnej elektrine, ktorá je vôbec najdrahšia zelená energia, zníži aj spomínanú tarifu za prevádzkovanie systému. Odhad, s ktorým počítal regulátor, spochybnili politici i odborníci. Tí sa však nevedeli zhodnúť, či na zdraženie komodít doplatia na svojich peňaženkách aj odberatelia.
 

Hra s tarifami

HNonline, 17.2.2011, Autor: Ivan Szabó

Energetický trh je čudný. A najmä slovenský. A my sme súčasťou tejto hry aj proti svojej vôli. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií zistil, že Slovensko má jednu z najvyšších cien energií v Európe. Najviac sa môžu sťažovať priemyselné podniky.

Cenu energií u nás predražujú regulované prenosové tarify a ďalšie poplatky. Tie tiež patria k najvyšším. Ak chceme, aby náš priemysel bol konkurencieschopný, nemal by byť zaťažený pridrahými tarifami. Tie schvaľuje regulačný úrad. Vychádza pritom aj z podkladov energetických firiem o ich nákladoch, ktoré do taríf premietajú. Je zaujímavé, že práve u nás majú tieto firmy také vysoké náklady. Nie sme pritom krajina, kde by si ruky podávali prírodné katastrofy a dookola ničili infraštruktúru. Náklady preto musia vznikať niekde inde a regulačný úrad by si na ne mal lepšie posvietiť.

Časť z taríf nám však prischol aj "vďaka“ Bruselu. Ide napríklad o vynútené vyrábanie energie z obnoviteľných zdrojov. Zistenia, že zelená energia je častokrát drahšia ako "konvenčná“ nepoteší milovníkov prírody. Spotrebitelia si v konečnej cene priplácajú nielen za energiu z obnoviteľných zdrojov, ale podporujú aj ťažbu domáceho uhlia a kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Málokomu to napadne, keď si zažne žiarivku alebo pustí plyn.

V súčasnosti sa zdá, že sa u nás proti sebe postavili dve loby. Priemyselná a energetická. Súboj je iba na začiatku a víťaz nie je známy. Energetická loby má však lepšie skúsenosti a k dispozícii viac čiernych fondov na konečné víťazstvo. Dokazujú to aj skúsenosti z Bruselu, ktorí sa 15 rokov snaží tento čudný energetický trh liberalizovať.
 

Na Slovensko mieri nový dodávateľ plynu a elektriny

Pluska/SITA 03. február 2011,

Česká spoločnosť Lama Investments plánuje v tomto roku začať s dodávkou energií pre všetkých slovenských zákazníkov, vrátane domácností.


Na slovenský trh s energiami príde nový hráč. Dodávať zemný plyn a elektrickú energiu slovenským odberateľom sa rozhodla česká spoločnosť Lama Investments, a.s. Ako  uviedol hovorca spoločnosti Lama Investments Andrej Čírtek, s dodávkou energií na Slovensku chce firma začať už v tomto roku, na prelome jari a leta. “Záleží však na priebehu všetkých potrebných úradných procesov,“ dodal Čírtek. Český dodávateľ energií už získal povolenie na dodávku energií od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR.
Firma Lama Investments plánuje dodávať energie aj slovenským domácnostiam. “Budeme ponúkať dodávky plynu a elektriny pre všetky kategórie zákazníkov, ale budeme sa orientovať najmä na malých a stredných odberateľov,“ spresnil Čírtek. Firma podľa neho chce slovenským zákazníkom ponúknuť čo najnižšiu cenu. “Chceme získať čo najviac zákazníkov,“ uviedol Čírtek na margo plánov spoločnosti na slovenskom trhu.
Česká spoločnosť sa neobáva ani nastavenej regulácie cien energií pri domácnostiach. Práve údajne prílišná regulácia zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR bola dôvodom, prečo nechceli alternatívni dodávatelia vstúpiť na trh s plynom v segmente domácnosti. “Neprekáža nám nastavená regulácia. Aj tak dokážeme ponúknuť výhodnú cenu,“ zdôraznil Čírtek. Česká spoločnosť dodáva zákazníkom sčasti aj vlastný plyn, ktorý ťaží na juhu Moravy. “Časť plynu nakupujeme na západných a východných trhoch,“ konštatoval Čírtek.
Slovenské domácnosti sa v tomto roku zrejme dočkajú viacerých dodávateľov plynu. Dodávať plyn slovenským domácnostiam chce česká skupina ČEZ. O vstupe na tento trh uvažuje aj firma RWE Gas Slovensko a podľa medializovaných informácií dodávať plyn domácnostiam chce aj spoločnosť Magna E.A. Doposiaľ bol jediným dodávateľom plynu pre zhruba 1,4 mil. slovenských domácností Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) napriek tomu, že svojho dodávateľa plynu si môžu vybrať od roku 2007. SPP sa konkurencie neobáva.
"Trh s plynom na Slovensku je otvorený pre všetkých zákazníkov. Prináša to výhodu hlavne zákazníkovi, ktorý si môže vybrať z viacerých ponúk. Každý z hráčov na trhu má vlastnú obchodnú stratégiu. Z našich skúseností vyplýva, že pre domácnosti je mimoriadne dôležitá aj dostupnosť a s ňou súvisiace služby. V parametri obsluhy zákazníkov a dostupnosti je aj vďaka 19 zákazníckym centrám pozícia SPP bezkonkurenčná," reagoval na príchod nových hráčov hovorca SPP Ondrej Šebesta.
Lama Investments je spoločnosť zaoberajúca sa najmä obchodom so zemným plynom a jeho skladovaním. Firma dodáva plyn najmä pre zákazníkov odoberajúcích 1 až 20 mil. metrov kubických plyn ročne. Podnik patrí do skupiny Lama, ktorá je skupinou čisto českých firiem podnikajúcich v stredoeurópskom regióne. Do skupiny Lama patrí okrem Lama Investments aj firmy Petr Lamich – Lama a Česká naftářská společnost, s.r.o.

 

 

Ak nechcete extra služby, pravdepodobne sa vám oplatí zmeniť dodávateľa elektriny, hovorí prevádzkovateľ portálu elektrickaenergia.sk Branislav Gablas.

hnonline.sk, 28.1.2011, Peter Podstupka

Čiernu hodinku vám nespôsobí ani krach vášho predajcu

Z pohľadu bezpečnosti dodávok je jedno, kto vám prúd dodáva. Dôležité je rozhodnúť sa, či máte záujem o kvalitnejšie služby, alebo lacnejší prúd, povedal v rozhovore pre HN prevádzkovateľ portálu elektrickaenergia.sk Branislav Gablas.

Sú alternatívni lacnejší ako tradiční?
Určite áno. Treba si uvedomiť, že veľké firmy majú aj veľké náklady, ktoré musia premietnuť do konečnej ceny pre spotrebiteľa, a preto majú aj vyššiu cenu. Na druhej strane zasa len máloktorý alternatívny predajca je schopný vám poskytnúť rovnako kvalitné a odborné služby ako tradiční dodávatelia, takže treba rozume voliť pomer medzi cenou a kvalitou.

Takže alternatívni dodávatelia sú menej kvalitní?
Neviem, či by som povedal, že menej kvalitní, ale zvyčajne neposkytujú také komplexné služby ako tradiční dodávatelia. Príkladom je elektronická faktúra. Neviem o tom, že by niečo podobné robil niektorý z alternatívnych dodávateľov, zatiaľ čo pri Západoslovenskej energetike je to napríklad bežná služba.

Je rozdiel v kvalite dodávky elektrickej energie? Mam na mysli výpadky prúdu alebo podobne.

Nie, v tomto rozdiel nie je. O dodávky sa stará distribútor a dodávatelia s tým nemajú nič spoločné, takže na to nemajú žiadny priamy vplyv. Rozdiel je naozaj iba v tom, či vám v prípade porúch má kto odborne poradiť na zákazníckej linke, alebo vyriešiť reklamáciu faktúry.

Spomínalo sa, že práve fakturácia bola u alternatívnych dodávateľov problémová. Je to tak?
Ja som sa s takým prípadom nestretol, ale nemôžem to s určitosťou potvrdiť ani vyvrátiť.

Aké sú riziká pri menších dodávateľoch?

V prípade, ak by mal zle nastavený biznis model a skrachoval by, tak by si domácnosti možno museli v rýchlosti vyberať nového dodávateľa. Nehrozí, že by niekomu kvôli problémom predajcu vypli prúd.

Niektoré spoločnosti zazmluvňujú klientov na dva roky, ale cenu garantujú iba na rok. Je to pre klientov riziko?
Prirovnal by som to situácii, kedy si beriete hypotéku a fixujte ju na jeden rok. Ani potom neviete, akú sadzbu si banka určí. Ale nie je v záujme žiadnej z firiem nasadiť nereálne ceny a takpovediac "žmýkať “ svojich starých klientov, pretože by to znamenalo ich koniec v budúcnosti. Takže cena nie je istá, pretože ani predajcovia ešte nevedia, za koľko ju kúpia, ale určite bude porovnateľná s konkurenciou.

Koľko je dnes predajcov elektrickej energie pre domácnosti?

Ak sa pozrieme na alternatívnych dodávateľov, ktorí sú najaktívnejší, tak je to zhruba päť až šesť relevantných firiem a, samozrejme, traja veľkí tradiční predajcovia. Takže dokopy to je približne osem hráčov, ktorí aktívne oslovujú klientov.

Bude pribúdať nových predajcov?

Nejaký čas ešte určite áno. Stále vznikajú firmy, ktoré skúšajú svoje šťastie, pretože ten biznis model vyzerá veľmi jednoducho. Lacno nakúpia elektrinu na burze v Lipsku a výhodne ju rozpredajú. Niektoré nástrahy tohto biznisu však malé firmy skôr alebo neskôr položia a budú musieť zaniknúť. Navyše dnes je ešte stále zaujímavý aj obchodný plán nazbierať určitý počet klientov, a potom svoje portfólio výhodne predať inému dodávateľovi. Hlavne tieto firmy sú dnes ochotné ponúkať elektrinu prakticky bez ziskovej prirážky. Ja osobne preto očakávam, že počet predajcov bude ešte chvíľu rásť, a potom zasa klesne. Ustáliť by sa to malo približne na siedmich - ôsmich predajcoch, pričom aj o pár rokov budú najväčší tradiční dodávatelia.

 

Regulačný úrad započítal do ceny pre domácnosti priveľa drahšej „zelenej“ energie.
hnonline.sk, Miroslav Pejko, 28.1.2011

Elektrina pre Slovákov má zlacnieť

Domácnosti platia za elektrinu od januára priveľa. Preplatky však zrejme dostanú naspäť. Zároveň ich od leta čaká zníženie ceny elektriny na reálnu úroveň. Dôvod? Regulačný úrad započítal do ceny elektriny príliš veľa drahšej "zelenej“ energie. Slováci tak v prepočte na štvorčlennú domácnosť môžu dostať späť asi 16 eur, ktoré platia za prvý polrok tohto roka navyše.
 
Priveľa slnka
Regulačný úrad na základe údajov od distribučných spoločností počíta s tým, že do elektrickej sústavy sa tento rok zapojí viac slnečných elektrární, ako sa naozaj stane. Ich celkový výkon by mal byť 428 megawattov. "To sa určite nestane. Odhadujeme, že celkovo sa pripojí maximálne 250 až 300 megawattov,“ odhadol šéf Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu Juraj Ulehla. Dôvodom je aj to, že štát stopol dotovanie energie zo slnka. "To, že sa predpokladá až tak veľa solárnej energie, je zvláštne,“ pridáva sa poslanec SaS Ľudovít Jurčík. Podľa zdroja HN ani rezort hospodárstva neočakáva také množstvo pripojených elektrární.

Regulátor zasiahne
"Ak odhad nebude naplnený, úrad určite zníži cenu,“ potvrdil šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík. Dodávatelia by podľa neho vo faktúrach v druhom polroku zrejme kompenzovali vyššie ceny za prechádzajúce obdobie, alebo by iným spôsobom vrátili odberateľom peniaze. Zlacnenie bude závisieť od počtu pripojených elektrární. Od júla začnú platiť nové pravidlá, ktoré prakticky zastavia solárny biznis na Slovensku.

Ku koncu minulého roka boli do siete pripojené slnečné elektrárne s celkovým výkonom 144 megawattov. Od výkonu a objemu vyrobenej slnečnej elektriny závisí aj konečná cena, ktorú platíme na faktúre. Solárna energia je totiž najdrahšia zo všetkých druhov tzv. "zelenej elektriny“, ktorú distribútori zo zákona musia vykupovať. Slovensku to vyplýva zo záväzkov voči Európskej únii. A čím viac slnečnej elektriny sa vyrobí, tým majú domácnosti vyššie účty.

Jurčík kritizuje postup
úradu a jeho šéfa nazval diletantom. "Nerozumiem, čo tam ten človek ešte robí,“ vyhlásil Jurčík a opäť tak potvrdil, že šéf regulačného úradu nie je po vôli ani jemu, ani rezortu hospodárstva.
Regulačný úrad je však podľa Holjenčíka len v pozícii chladného matematika. "Distribútor nám dodal čísla aj predpoklad výroby. Všetky ceny sa určujú dopredu. Je to predpoklad. Tarifa sa rozrátava na celý rok, to znamená, aj za energiu, ktorá ešte len bude vyrobená,“ vysvetlil.

Peniaze, ktoré domácnosti platia de facto za neexistujúcu energiu, majú zatiaľ distribučné spoločnosti. Z tohto balíka vyplácajú výrobcov slnečnej energie, a z toho istého rozpočtu budú prípadne v lete znižovať cenu elektriny pre domácnosti. K tomu ich však musí prinútiť regulačný úrad svojím rozhodnutím o znížení ceny.

 

Odchod od svojho dodávateľa elektriny si naplánujete aspoň dva mesiace vopred.

Za nedodržanie zmluvy zaplatíte aj sto eur

hnonline.sk 28.1.2011, Jozef Rybník

Lov na odberateľov elektriny sa začína v týchto dňoch
Na zmenu nemusíte čakať rok. Všetci dodávatelia elektriny ponúkajú zmenu každý štvrťrok. Treba si však ustrážiť dátum, kedy o zmenu požiadate a kedy dodáte výpoveď zmluvy u pôvodného dodávateľa. Keďže výpovedné lehoty pri zmluvách sú zvyčajne dvojmesačné, treba stihnúť požiadať o ukončenie starej zmluvy v prvom mesiaci kvartálu. Teda ak stihnete rozviazať zmluvu v januári, tak v apríli už môžete byť u iného dodávateľa. Ak o zmenu požiadate vo februári, musíte počkať na nového dodávateľa až do júla. Igor Nagy, riaditeľ ČEZ Slovensko, odporúča pre zjednodušenie procesu zmeny dodávateľa zákazníkom podpísať pre nového dodávateľa aj splnomocnenie. „Zariadime tak všetko za vás a rozviažeme zmluvu s vaším pôvodným dodávateľom,“ dodáva Nagy. Ak prídete na pobočku nového dodávateľa, tak zmluvu a ponuku dostanete na počkanie. Ak to urobíte z domu cez web či poštou, trvá celý proces päť až sedem dní.
Odchod od starého dodávateľa ani príchod k novému by vás podľa zákona nemal
stáť nič. Napriek tomu Jana Bolibruchová zo Stredoslovenskej energetiky radí overiť si, či dodávateľ neúčtuje aktivačný poplatok za uzatvorenie novej zmluvy. Firma, ktorú opúšťate, tiež urobí u vás odpočet elektromeru, ale extra poplatok si za to neúčtuje. „Minulý rok sa náklady na odpočet účtovali novému dodávateľovi, ale tento rok sa odpočtové náklady rozpočítavajú medzi všetky domácnosti paušálne,“ vysvetľuje Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky. Oslovení alternatívni dodávatelia potvrdili, že žiadne vstupné poplatky za prechod si neúčtujú.

O sankciách či zmluvných pokutách za predčasné ukončenie zmluvy dodávatelia veľmi hovoriť nechcú. Nevylučujú však právo uplatňovať si náhradu škody. „Aj pokuty alebo sankcie sú u jednotlivých dodávateľov rôzne, môžu sa však vyšplhať aj na niekoľko stoviek eur,“ hovorí Andrea Danihelová, hovorkyňa Východoslovenskej energetiky. Konkrétnejší je Richard Štrégl zo Slovakia Energy, ktorý uvádza sankciu za nedodržanie zmluvy na určitú lehotu vo výške sto eur.

 

Istič vám môže dobrú cenu pokaziť

hnonline.sk, 28.1.2011, Jozef Rybník

Pri zmene dodávateľa elektriny na vás čakajú rôzne riziká. V prvom rade si treba dávať pozor na sprostredkovateľov, ktorí vám zmenu zmluvy ponúkajú. „Stretávame sa s prípadmi, keď sa podomoví predajcovia vydávajú za zástupcov SSE a nútia ľudí podpísať nové zmluvy z rôznych vymyslených dôvodov, ako je zánik či zmena mena firmy,“ uvádza Jana Bolibruchová zo Stredoslovenskej energetiky. Pri lákavej cenovej ponuke by ste si mali overiť, či sľubovaná cena je šitá presne na vašu domácnosť a či sa nemôže zmeniť dodatočnými aktivačnými či deaktivačnými poplatkami. „Pýtajte sa na konkrétnu a konečnú cenu elektriny, a nie na všeobecné prísľuby na zľavu,“ radí Andrea Danihelová, hovorkyňa Východoslovenskej energetiky.

Dôležité je tiež vybrať si správny istič. Ak si zvolíte slabší a lacnejší s vidinou úspory, môžete to neskôr ľutovať, pretože vám bude často vyhadzovať poistky pri zväčšenom odbere. Ak si, naopak, zvolíte príliš silný istič, môžete platiť navyše zbytočne. Mali by ste myslieť aj na to, že cena elektriny sa skladá z viacerých zložiek a okrem paušálnej platby platíte tiež za odobraté kilowatthodiny a do konečnej ceny treba pripočítať i cenu za distribúciu. Napokon by ste sa mali nového dodávateľa pýtať aj na zákaznícke služby a možnosť osobného kontaktu.

 

Ceny elektriny pre domácnosti nemôžu výrazne zdražieť, pretože sú regulované.

Pri zmene dodávateľa elektriny môžete ušetriť desiatky eur ročne

hnonline.sk, 28.1.2011

Ak sa vám zdajú vaše účty za energie príliš vysoké, do pondelka to môžete zmeniť. Koľko ušetríte, závisí nielen od výšky vašej spotreby, ale aj od regiónu, v ktorom žijete. Ak elektrinu využívate iba pre bežné spotrebiče, úspora nebude výrazná. V Bratislave sú rozdiely medzi najlacnejším a najdrahším dodávateľov 16 eur, v Banskej Bystrici dokonca len 11 eur. Čím vyššie sú vaše faktúry, tým môže byť pre vás zmena zaujímavejšia. Ak bývate v dome a elektrinou aj vykurujete, vaše úspory sa môžu vyšplhať až na stovky eur.

Sľubujú výhodnejšie ceny
U väčšiny zákazníkov je najdôležitejší motív na zmenu dodávateľa elektriny zníženie ceny. Výška úspory závisí od výšky odberu elektriny, od tarify, sadzby, ale aj obdobia viazanosti či regiónu. ČEZ Slovensko sľubuje desaťpercentnú úsporu oproti tradičným dodávateľom v každom produkte
. "Ak domácnosť elektrinu využíva na ohrev vody, ročné úspory sa môžu pohybovať v desiatkach až stovkách eur,“ tvrdí Igor Nagy, riaditeľ spoločnosti. Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky, je pri úsporách realistickejší. Hovorí o piatich percentách a dodáva, že 82 percent domácností západného Slovenska je v sadzbách D1 a D2 (s priemerom spotreby okolo 2 300 kilowatthodín), kde je úspora asi 20 až 30 eur za rok. Richard Štrégl, hovorca firmy Slovakia Energy, odhaduje priemerné úspory pri prechode k jeho firme na jedno až päť percent z celkovej ceny elektriny. Firma Magna E.A. sľubuje rozdielne úspory v každom produkte. Najviac, až 11 percent, ušetríte v sadzbe D5, v D3 je to šesť percent a v D2 iba štyri percentá. "Najvyššie úspory dosahujú odberatelia, ktorí majú vyššiu spotrebu elektriny a ktorí používajú elektrinu na akumulačný ohrev alebo priamovýhrevné vykurovanie,“ vysvetľuje Peter Kiffusz, riaditeľ obchodu firmy Pow-en.

Overte si viazanosť

Nie každá zmena dodávateľa elektriny musí byť k lepšiemu. Preto si treba nového partnera pred prechodom k nemu preveriť. Pomôže, ak získate o firme referencie od iných zákazníkov. Dôležité je, aby dodávateľ vedel zaručiť plynulosť dodávky elektriny. Pri preverovaní nového dodávateľa by ste sa mali zaujímať aj o spôsob zákazníckej obsluhy. Dôležité je, či vám firma vie rýchlo a odborne pomôcť, ak niečo nefunguje, a aké majú poplatky za obsluhu. Ján Orlovský pripomína, že noví dodávatelia elektriny môžu mať problémy s fakturáciou pri rýchlom náraste počtu nových klientov. O serióznosti firmy môže svedčiť aj to, či je v Združení dodávateľov elektriny. Jej členovia musia dodržiavať etický kódex, nesmú mať skryté poplatky či klamlivú reklamu.

Ján Orlovský radí aj pozorne čítať malé písmená v zmluve. "Treba si uvedomiť možnú viazanosť na viac rokov, čo pri každoročnej zmene ceny môže a nemusí byť výhodné,“ vysvetľuje. V ČEZ sa napríklad musíte pri prechode zaviazať na dva roky. Magna E.A. uzatvára zmluvy pre domácnosti na dobu neurčitú, preto môžete zmeniť dodávateľa už po troch mesiacoch. Rovnakú viazanosť má aj spoločnosť Vaša energia. "Ak by však zákazník požadoval, vieme mu dnešnú cenu za silovú elektrinu zagarantovať aj na 24 mesiacov,“ dodáva Igor Verdanič, konateľ firmy. Radikálneho zvýšenia ceny elektriny sa však nemusíte veľmi obávať ani u ostatných alternatívnych dodávateľov. Cena elektriny pre domácnosti je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý veľké skoky zvyčajne zamieta. "K zmene ceny môže prísť iba pri zmene inflácie,“ dodáva Verdanič.

Ceny porastú iba mierne

Veľké zmeny v cene elektriny dodávatelia neočakávajú ani na budúci rok. Na jednej strane je tu zvyšujúca sa konkurencia, ktorá bude ceny skôr stláčať dole, na druhej strane je tu regulátor. Cena elektriny sa však skladá z dvoch zložiek, z ceny za silovú elektrinu a z distribučných poplatkov, ktoré určuje štát. Prvú zložku vedia dodávatelia ovplyvniť a súťažiť v nej. Distribučné poplatky však môžu rásť bez ohľadu na konkurenciu. "Tento rok cenu najviac ovplyvnili faktory, ktoré s cenou silovej elektriny majú málo spoločné, ako zvýšenie DPH či poplatok do jadrového fondu,“ vysvetľuje Orlovský. Na budúci rok Lukáš Moravčik, konateľ firmy Magna E.A., predpokladá mierny nárast koncových cien, ktorý bude spôsobený hlavne opätovným nárastom cien distribučných služieb.

 

ČEZ podlezie ceny plynu o desatinu

HN Online, Miroslav Hargaš, 21.1.2011

Český energetický gigant začal slovenským domácnostiam ponúkať elektrinu a plyn lacnejšie než tradiční dodávatelia.

Slovenské domácnosti môžu získať lacnejší plyn. Do konkurenčného boja so Slovenským plynárenským priemyslom vstúpil český energetický gigant ČEZ, ktorý do ponuky pridal aj elektrickú energiu. Od pondelka svojim zákazníkom navyše garantuje nižšiu cenu, než akú ponúka konkurencia. "Zákazníci ušetria desať percent z ceny elektriny a plynu oproti tradičným dodávateľom,“ povedal riaditeľ divízie obchodu ČEZ Alan Svoboda.

Žiadajú dvojročnú vernosť
ČEZ, ktorý na Slovensku pôsobí od roku 2006, prišiel s plynom pre české domácnosti už v minulom roku. Doteraz tam získal viac ako 60-tisíc zákazníkov spomedzi domácností a malých podnikateľov. "V súvislosti s liberalizáciou trhu s plynom nastal pre nás vhodný čas na vstup na slovenský trh,“ vysvetlil Svoboda.

Spoločnosť slovenským zákazníkom ponúka kombináciu, ale aj samostatné dodávky plynu a elektriny pri 24-mesačnej viazanosti. "Súvisí to pravdepodobne s možnosťou nakúpiť na toto obdobie plyn za výhodnú cenu, ktorú oni považujú za konkurencieschopnú aj v ďalšom období,“ vysvetľuje Peter Marčan z Inštitútu energetickej bezpečnosti.

Počas obdobia dvoch rokov, keď zákazník nemôže zmluvu vypovedať, sa ČEZ rozhodol garantovať nižšiu cenu počas celého obdobia trvania tohto kontraktu. "K stratégii a cenovej politike Skupiny ČEZ sa vyjadrovať nebudeme. Bolo by však dobré vysvetliť, že daná úspora predstavuje úsporu iba z časti ceny, a to za dodávku. To znamená, že približne z polovice ceny za elektrinu. Ostatné poplatky sú pre všetkých dodávateľov rovnaké,“ oponuje Peter Kimijan, vedúci komunikácie Západoslovenskej energetiky.                                             

Nakupujú lacnejšie
Slovenský plynárenský priemysel, ktorý bol dosiaľ pre 1,4 milióna domácností jedinou alternatívou, zaznamenal na tomto trhu minulý rok stratu 83 miliónov eur. Podobnú alebo vyššiu stratu očakáva v tomto segmente aj v tomto roku. Podľa Svobodu je ČEZ v inom postavení. "Slovenský plynárenský priemysel má podpísanú historicky dlhodobú zmluvu na dodávku plynu predovšetkým z Ruska. Táto zmluva je fixovaná na cenu ropy a tým pádom je cena toho plynu viac-menej predurčená vývojom cien ropy,“ hovorí Svoboda a dodáva, že jeho spoločnosť nakupuje plyn na rôznych európskych trhoch, kde je táto komodita dostupná za omnoho nižšiu cenu.

"Z našich skúseností vyplýva, že pre domácnosti je mimoriadne dôležitá aj dostupnosť a s ňou súvisiace služby. V parametri obsluhy zákazníkov a dostupnosti je aj vďaka 19 zákazníckym centrám pozícia SPP bezkonkurenčná,“ povedal na margo ponuky ČEZ-u Ondrej Šebesta, hovorca Slovenského plynárenského priemyslu.

Alternatívny dodávateľ elektriny a plynu CEZ slovensko - ČEZ

Tretí príde čoskoro
Očakáva sa, že krok českých energetikov na trh domácností ukáže cestu aj ďalším firmám, ktoré zatiaľ dodávajú plyn len veľkým súkromným zákazníkom. Najbližšie konkurenciu rozšíri spoločnosť Magna, pričom prvé dodávky do domácnosti začnú testovať jej konatelia už prvého apríla. "Cieľom zmeny dodávateľa je odladiť celý proces zmeny od prípadných nedostatkov ,na sebe‘ tak, aby sme od prvého júla mohli túto komoditu ponúknuť svojim spokojným odberateľom elektriny,“ vraví Martin Ondko, konateľ spoločnosti Magna E.A. Nasledovať ju bude Elgas v roku 2012 a VNG Slovakia v roku 2013. RWE Gas Slovensko zatiaľ vstup na trh s plynom pre domácnosti analyzuje a Shell ostáva pri priemyselných a obchodných zákazníkoch.

Konkurencia útočí: Ušetrite na energiách viac než 100 eur

Zdroj: Plus JEDEN DEŇ/ŠTEFAN MESÁROŠ 21. január 2011, 08:00

Ako šťuka v rybníku sa chcú správať českí energetici. Do slovenských domácností sľubujú už tento rok dodávať elektrinu a plyn o 10 percent lacnejšie. Regulačný úrad to víta. Slovenskí energetici sa českej konkurencie neobávajú.

Na slovenský energetický trh pre domácnosti tento rok vstúpila spoločnosť ČEZ. Českí energetici sľubujú, že každá domácnosť, ktorá sa pre nich rozhodne, ušetrí ročne na poplatkoch za plyn a elektrinu najmenej 100 eur. Navyše do domácností budú dodávať elektrinu i plyn. Zákazníci budú mať teda pre dodávku týchto energií len jedného dodávateľa. „Je to celoeurópsky trend. Chceme byť lacnejším dodávateľom a verím, že vytvoríme silnú konkurenciu súčasným dodávateľom,“ povedal Alan Svoboda z ČEZ-u.

Ceny elektriny, elektrickej energie pre domácnosti, kde je elektrické a plynové kúrenie

Tlak na ceny

„Vítame to. Každá konkurencia na našom trhu je dobrá pre zákazníka,“ uviedol hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Miroslav Lupták. Podotkol tiež, že pripravili všetky podmienky na to, aby k nám vstúpil akýkoľvek dodávateľ.

Vstup konkurencie na slovenský trh privítal aj energetický analytik Miroslav Kučera. „Som presvedčený o tom, že to stlačí ceny energie,“ povedal. Upozornil tiež, že okrem ČEZ-u by už onedlho na náš trh mal prísť aj Gazprom.

Plynári sa neobávajú

Obrátili sme sa aj na súčasných dodávateľov elektriny. Západoslovenská a Stredoslovenská energetika na otázku, či sa neobávajú konkurencie ČEZu a či neznížia ceny, neodpovedali. Plynári boli otvorenejší. Konkurencie ČEZ-u sa neboja. „Trh s plynom je otvorený pre všetkých zákazníkov a umožňuje prístup každému dodávateľovi, o čom svedčí aj prítomnosť viacerých hráčov na ňom,“ uviedol hovorca Slovenského plynárenského priemyslu Ondrej Šebesta. Ceny však meniť zatiaľ neplánujú.
 

Aj po zdražení môžete na elektrine ušetriť

SME, 18.1.2011, redaktor Katarína Ragáčová

Zmenou dodávateľa môžete ušetriť peniaze. Môžu to byť drobné i desiatky eur. Ak uvažujete o zmene, čas máte do konca januára.

BRATISLAVA. Od januára ľudia zaplatia na energiách o niekoľko percent viac ako doteraz. Len cena elektriny narastie o približne 8,25 percenta.
„Najväčší podiel na tomto zvýšení má poplatok do jadrového fondu, zvýšená DPH a podpora zelenej energie z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad slnečnej energie,“ vysvetľuje Andrea Danihelová, hovorkyňa Východoslovenskej energetiky.
„Bavíme sa o priemernom jedno- až trojeurovom náraste ceny mesačne,“ dodáva Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky.
Zvýšenie ceny sa prejaví u všetkých dodávateľov elektriny, či už zavedených, alebo alternatívnych. Zmenou dodávateľa však môžete ušetriť. Suma ušetrených prostriedkov je veľmi individuálna. Záleží na tom, či používate elektrinu len na bežnú prevádzku domácnosti, alebo ňou aj kúrite, prípadne ohrievate teplú vodu.


Kedy sa dá  zmeniť dodávateľ
Ak iba svietite a máte na ňu napojené elektrické spotrebiče, ušetríte dve až štyri eurá ročne, v niektorých prípadoch by ste zmenou mohli prerobiť. Ak elektrinou aj ohrievate vodu a kúrite, šetrenie je výraznejšie, aj viac ako 70 eur ročne.

Pozor na termíny
Čas na rozhodnutie, či ostanete u súčasného, alebo prejdete k inému dodávateľovi, sa kráti. Do konca januára totiž musíte vypovedať zmluvu u súčasného dodávateľa.
Najneskôr v druhej polovici februára zase musíte kontaktovať vybraného dodávateľa elektriny. „So zmenou distribučnej spoločnosti treba začať 40 dní pred prechodom,“ hovorí Martin Ondko zo spoločnosti Magna E. A., alternatívneho dodávateľa elektriny.

V praxi to znamená, že teraz môžete podpísať zmluvu s novou spoločnosťou najneskôr 18. februára.
„Odporúčam však nečakať na tento dátum. Môže sa stať, že nový dodávateľ nestihne zmenu nahlásiť distribučnej firme v ten istý deň, keď zákazník podpíše novú zmluvu,“ vysvetľuje Richard Štrégl zo spoločnosti Slovakia Energy, alternatívneho dodávateľa elektriny.

Nový dodávateľ vám začne elektrinu dodávať od prvého apríla. „Zmenu dodávateľa môže vykonať domácnosť vždy k prvému dňu kalendárneho štvrťroka,“ hovorí Ondko.
Alternatívni dodávatelia hovoria, že zmena je jednoduchá. „Je to ľahšie, ako si ľudia na Slovensku myslia. A je to zadarmo,“ tvrdí Ondko.

Treba si len zistiť, ktorý dodávateľ by vám najviac vyhovoval. A porovnať si ceny s tým, čo platíte u svojho súčasného dodávateľa elektriny.
Ondko pritom upozorňuje, že ľudia nemusia meniť dodávateľa len za alternatívneho. „Napríklad Stredoslovákom a Východoslovákom sa oplatí prejsť k Západoslovenskej energetike,“ tvrdí Ondko.

Podľa neho, ak ľudia budú meniť zavedených dodávateľov medzi sebou, ešte viac sa pritvrdí konkurenčný boj a ceny sa ešte viac znížia.

Aké sú skúsenosti
Skôr ako sa rozhodnete podpísať zmluvu s novým dodávateľom elektriny, je dobré zistiť si aj referencie na konkrétnu firmu.

Na internete nájdete rôzne ohlasy, pozitívne aj negatívne. Napríklad na stránke staznosti.sme.sk napísala Jarmila, že jej firma zvýšila zálohovú platbu, ale nedala jej o tom vedieť. Následne od nej vymáhali vysoké nedoplatky, ktoré podľa nej neboli spôsobené jej vinou.

Pavol zase tvrdí, že externí spolupracovníci firmy uviedli do omylu jeho starú mamu, firma však odmietla odstúpiť od zmluvy. Na stránke e-filip.sk zase Vlado a Peter píšu, že sú spokojní. Ušetria slušné peniaze. „Moja úspora po zmene dodávateľa je asi 200 eur ročne, čo už nie je zanedbateľná položka,“ píše Peter.


Miškov si posilní vplyv na ceny energií

SaS navrhuje zmeny, ktoré oslabia vplyv súčasného šéfa regulačného úradu Holjenčíka

Vládna koalícia má nový plán, ako zosadiť šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefa Holjenčíka. HNonline, 18.1.2011

Vlaňajší prvý
pokus ministra hospodárstva Juraja Miškova z SaS stroskotal, na druhýkrát to skúša poslanec tej istej strany Ľudovít Jurčík. Ten navrhuje, aby kandidátov na šéfa úradu vyberala vláda. "Toto je druhý pokus o odstránenie protiprávneho stavu,“ povedal HN poslanec Jurčík, ktorý predložil do parlamentu návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Miškov už dlhšie Holjenčíkovi vyčíta, že sedí na stoličke šéfa regulačnej rady a zároveň dlhodobo zaskakuje aj ako predseda ÚRSO.

Miškov sa k novele nehlási
Energetický regulačný úrad rozhoduje o cenách energií pre domácností, Holjenčík v ňom šéfuje takmer štyri roky. Jurčík pripisuje Holjenčíkovi viaceré odborné prešľapy, chyby v metodike či v spôsobe regulácie. "Nepáčili sa mi spôsoby výpočtu cien,“ uviedol Jurčík, ktorý návrh zákona konzultoval aj s Miškovovým rezortom. Ten sa však k materiálu nehlási. "Ide o poslanecký návrh zákona, a nie o návrh z dielne ministerstva,“ poznamenala jeho hovorkyňa Daniela Piršelová. Vyjadrenie Holjenčíka sa HN získať nepodarilo.

Nového šéfa dosadí vláda
Jurčík v novele navrhol, aby predsedom úradu už nemohol byť člen regulačnej rady. Na jeho čele má stáť vládou menovaná trojčlenná komisia, z ktorej vzíde aj predseda úradu. Bývalý minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek (Smer-SD) si myslí, že koalícia sa takto snaží regulátora opäť politicky ovládnuť. Navyše vraj vstupuje do rozporu s legislatívou únie. "Šéf úradu získava nové kompetencie, ale musí byť nezávislý,“ zdôraznil Jahnátek. Pripustil, že koalícia sa týmto spôsobom zároveň zbaví Holjenčíka. "Pán Holjenčík si nedá diktovať od ministerstva hospodárstva, ide svojou cestou,“ tvrdil exminister.

Skutočnosť, že predsedu bude vyberať priamo vláda, Jurčík za problém nepovažuje. Tvrdí, že vplyv si zachová aj regulačná rada, ktorej šéfuje Holjenčík. Tá bude rozhodovať napríklad o odvolaniach voči cenovým verdiktom vedenia úradu. Tie zvyknú zasielať napríklad dodávatelia energií, ktorým diktované ceny často nie sú po vôli.

Snaha Miškova stroskotala
Jeden Miškovov pokus o navrhovanie predsedu priamo vládou už stroskotal. Proti bola aj premiérka Iveta Radičová. K druhému pokusu poslanca Jurčíka sa zatiaľ nevyjadrila "Predsedníčka vlády prediskutuje návrh najprv s koaličnými partnermi ,“ odkázal hovorca premiérky Rado Baťo.

Jurčíkova novela predpokladá aj vytvorenie inštitútu ombudsmana pre energetiku, ktorý má chrániť práva odberateľov energií a mimosúdne riešiť ich spory s dodávateľmi.
Túto funkciu má plniť predseda regulačnej rady. Tá sa rozšíri na 13 z terajších šiestich členov, súčasná šestica však zostane do konca svojho funkčného obdobia. Členov rady má po novom tak ako v súčasnosti menovať prezident. Kandidátov mu môže predložiť vláda, poslanci, Slovenská akadémia vied, vysoké školy, profesijné inštitúcie a občianske združenia.
 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: