Reklama

 

Dodávatelia elektrickej energie na Slovensku

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a  jeho najnovššia novela z 24. júna 2009 zákon 293/2009 Z.z. umožňujú dodávať elektrinu aj iným dodávateľom elektrickej energie (distribútorom, predajcom elektriny) okrem klasických (tradičných) dodávateľov ZSE, SSE a VSE. Tento zákon liberalizoval trh s elektrickou energiou a vytvoril konkurenčné prostredie aj v netradičnej komodite akou je elektrina.

Od nadobudnutia účinnosti tohoto zákona požiadalo viacero subjektov URSO o udelenie licencie na podnikanie v oblasti pripojenia do elektrickej siete. Pre konečného spotrebiteľa tento zákon nepredstavuje žiadnu zmenu, naopak ponúka možnosť vybrať si zo širokej škály dodávateľov elektriny na Slovensku (občas nazývaní distribútori elektrickej energie, predajcovia a pod.).

Pri uvažoavní o zmene dodávateľa elektriny si treba uvedemiť, že samotný dodávateľ (predajca elektriny) nemá vplyv na kvalitu elektriny ani služby s tým spojené (napr. kolísanie napätia, výpadky a pod.). Toto zaisťuje distribučná spoločnosť a tá sa nemení ani v prípade zmeny dodávateľa elektrickej energie. Alternativni dodávatelia elektriny, MAGNA E.A, Slovakia Energy, ČEZ Slovensko, Lumius, Korlea Invest,Slovakia Energy,Coal Energy,A.En Slovakia,Energetické centrum a.s., Vaša energia a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu je abecedný zoznam alternatívnych dodávateľov elektrickej energie na Slovensku, ktorých sa nám podarilo nájsť na Internete:

 • AC energia s. r. o. vznikla v 1. polovici roku 2008. Na stránke sa prezentujú ako dodávateľ elektriny pre domácnosti, malé podniky aj pre firmy. Stránka firmy www.acenergia.sk ponúka informácie o dodávateľovi v sekcii "O spoločnosti". Ukážka internetovej stránky firmy AC energia s.r.o.
 • A.En. Slovensko s.r.o. je spoločnosť so 100% podielom materskej A.En. INVENT AG. Spoločnosť bola založená za účelom obchodovania s elektrickou energiou na slovenskom trhu s energiou. Firma má stránku www.a-en.com. Stránka je celá v nemčine, takže pre slovenského odberateľa elektriny neposkytuje žiadne relevantné informácie.
 • BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. je dodávateľ elektriny aj plynu. Na trhu je etablovaný už niekoľko rokov a neustále sa rozrastá. Deklaruje poskytovanie flexibilných a individuálnych služieb. Firma má stránku www.bcf.sk, ktorá obsahuje podrobné informácie o poskytovaných službách a organizačnú štruktúru. Ukážka internetovej stránky firmy BCF - BUSINESS COMMERCIAL FINANCE.
 • ČEZ Slovensko s.r.o. je samostatná dcérska spoločnosť ČEZ založená v roku 2007. Internetová stránka www.cez.sk je dosť prepracovaná, je možné nájsť tam množstvo zaujímavých informácií. Na Internete prebehlo niekoľko informácií ohľadom treníc medzi ČEZ Slovensko a ZSE Energia, ktoré sú podľa našich informácií už minulosťou. Ukážka internetovej stránky firmy ČEZ Slovensko s.r.o
 • Coal Energy - táto spoločnosť pôsobí dosť fantómovo. Názov spoločnosti sme našli vo viacerých článkoch na Internete, ale nepodarilo sa nám nájsť žiadnu Internetovú stránku firmy Coal Energy
 • Elgas - spoločnosť, ktorá sa stavia k problematike dodávok elektriny pomerne komplexne a má záujem aj o podporu ekologických riešení. Elgas je súčasťou skupiny GGE (Grafobal Group Energy). Internetová stránka www.elgas.sk. Ukážka internetovej stránky www.elgas.sk.
 • ENERGA Slovakia s.r.o. - Silný poskytovateľ elektrickej energie, ktorý prichádza z Poľska. Je členovej veľkej medzinárodnej skupiny Energa Group, ktorá sa tiež zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Na Slovensku sa snaží presadiť dobrými cenami a efektívnymi službami. Ukážka internetovej stránky ENERGA SLovakia s.r.o.
 • Energetické centrum a.s. - na jednej strane vystupuje ako alternatívny dodávateľ elektrickej energie, na druhej strane sa stavia aj do úlohy poradcu v oblasti pripojenia do elektrickej siete.  Na firmu prichádza v poslednom čase veľa sťažností, hlavne čo sa týka spôsobu podpisovania zmlúv a nefunkčnosti call centra. Internetová stránka www.e-centrum.sk. Ukážka internetovej stránky firmy Energetické centrum a.s.
 • Energie2 a.s. - nový dodávateľ, ktorý má zastúpenie aj v ČEskej republike. Zaoberá sa obidvomi komoditami, elektrickou energiou aj plynom. Na trh prichádzajú s pomerne odvážnou ponukou, garantovania nižšej ceny než súčasný dodávateľ na obdobie 6 rokov. Internetová stránka  www.energie2.sk obsahuje kontaktné informácie. Ukážka ich internetovej stránky Energie2 a.s.
 • GGE - medzinárodná skupina Grafobal Group na Slovensku zastúpena firmou GGE a.s. má vo svojom potrfóliu firmu ELGAS s.r.o. ako dodávateľa elektrickej energie a plynu a ďalšie firmy pracujúce v oblasti energetiky. Internetová stránka www.gge.sk popisuje zameranie firmy v oblasti energií a odpadového hospodárstva. Ukážka Internetovej stránky www.gge.sk
 • RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. (bývalá Komunal Energy a.s.) -spoločnosť bola založená v roku 2007. Najprv sa zaoberala riešením problémov spojených s riadiacou činnosťou jednotlivých zložiek samosprávy, neskôr začala dodávať elektrickú energiu ako alternatívny poskytovateľ elektriny. Internetová stránka www.rightpower.sk je pomerne rozsiahla a obsahuje aj všeobecné informácie z oblasti energetiky. Ukážka internetovej stránky predchodcu odávateľa elektriny  - Right Power a.s.
 • Korlea Invest - podľa internetovej stránky www.corleainvest.com, bola založená v roku 1999. Neskôr sa pôsobnosť firmy rozšírila do ČR a do okolitých štátov. Po liberalizácii trhu s energiami zaznamenala firma rýchly nárast.
 • Lumius spol. s.r.o.  - Firma Lumius je obchodník s elektrinou pôsobiaci v stredoeurópskom regióne. Je to dcérska spoločnosť českej materskej firmy a sesterské spoločnosti sa nachádzajú v Poľsku, Maďarsku a Chorvátsku. Internetová stránka firmy Lumius www.dodavatelelektriny.sk bola napadnutá vírusom, ale v súčasnosti je problém odstránený a je možné ju navštíviť. Tu je ukážka internetovej stránky dodávateľa elektriny Lumius Slovakia. s.r.o..
 • MAGNA A.E. je na trhu s elektrickou energiou od roku 2007. Podľa internetovej  www.magnaea.sk je to slovenská firma, ktorá má organizačnú jednotku aj v Českej republike. Internetové stránka je prehľadná a ponúka množstvo užitočných informácií súvisiacich so zmenou dodávateľa elektrickej energie. Ukážka Internetovej stránky firmy MAGNA E.A.
 • Mercuria Energy Trading SA, so sídlom vo Švajčiarsku - o tejto firme sa nám nepodarilo zistiť žiadne informácie. Zdá sa, že na Slovensku zatiaľ nie je aktívna.
 • POWER-EN a.s. získal licenciu na obchodovanie s elektrickou energiou v roku 2008. Internetová stránka www.pow-en.sk obsahuje pomerne dosť informácií o firme. Spotrebiteľov elektriny delí na domácnosti, firmy a verejný sektor. Ukážka internetovej stránky firmy Pow-en a.s.
 • SE Predaj vznikla v januári 2009. Je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Slovenských elektrární. SE Predaj je dodávateľom "z prvej ruky", pretože elektrinu berie priamo od výrobcov - Slovenských elektrární - a nie od obchodníkov, ako to robí väčšina dodávateľov. Internetová stránka SE predaj www.sepredaj.sk bola  v súčasnosti aktualizovaná a ponúka množstvo užitočných informácií. V zákazníckej zóne ponúka On-line informácie dôležité pre odberateľov. Ukážka internetovej stránky dodávateľa elektriny SE Predaj.
 • Slovakia Energy - je to sesterská firma spoločnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Internetová stránka http://slovakiaenergy.sk je pomerne prehľadná a ako jedna z mála ponúka kompletné cenníky elektrickej energie. Ukážka internetovej stránky Slovakia Energy s.r.o.
 • Slovenská energetická a.s. je pravdepodobne ďalším fantómom na trhu s elektrickou energiou. Okrem niekoľkých článkov na Internete ešte z roku 2009 sa nám nepodarilo nájsť žiadnu Internetovú stránku tejto firmy, ani jeho aktivity v oblasti predaja a dodávky elektrickej energie.
 • Slovenská energia - spoločnosť bola založená ešte v roku 2005 a licenciu na obchodovanie s elektrickou energiou získala ako jedna z prvých. Jej internetová stránka www.slovenskaenergia.sk je pomerne prehľadná, poskytuje však len všeobecné informácie. Na stránke nehľadajte ani cenníky za elektrinu alebo iné nástroje na porovnanie cien. Ukážka internetovej stránky Slovenská energia a.s.
 • SPP - Slovenský plynárenský priemysel a.s. dodáva okrem plynu aj elektrickú energiu. Odberatelia tak môžu využiť možnosť kombinovanej dodávky obidvoch energií za zvýhodnenú cenu. Na svojej stránke ponúkajú mžnosť ušetriť 8% nákladov na elektrinu za pol roka.
 • UET - United Energy Trading - dodávateľ elektrickej energie, za ktorým stojí silná finančná skupina. Zameriava sa na predaj elektriny a zemného plynu v ČR aj na Slovensku. Stránka www.uet.sk je automaticky presmerovaná na čekú stránku. Ukážka internetovej stránky firmy UET United Energy Trading a.s
 • V-Elektra Slovakia s.r.o. - bola založená v Českej republike v roku 2003 ako dcérska spoločnosť nadnárodnej firmy OstElektra GmbH. Stránka dodávateľa elektriny je v češtite. Neuvádza žiadne podmienky ani cenníky súvisiace so službou dodávky elektrickej energie na Slovensku. Internetová stránka www.v-elektra.com. Ukážka Internetovej stránky www.v-elektra.com.
 • Vaša energia s.r.o. - je pomerne nenápadný alternatívny dodávateľ elektriny, ktorého zatiaľ neprenasledujú žiadne škandály. Jednoduchá Internetová stránka www.vasaenergia.sk ponúka kompletné cenníky, ale ďalšie informácie sú skôr skromné. Ukážka internetovej stránky Vaša energia www.vasaenergia.sk
 • ZSE Energia a.s. - historický dodávateľ elektrickej energie, ktorý stále kontroluje väčšinu trhu hlavne v oblasti domácností. Má veľmi dobre rozpracovanú infraštruktúru regionálnych zastúpení a jeho služby sú považované za jedny z najlepších. Pre rozšírenie ponuky v súčasnosti ponúka aj dodávky plynu. Ukážka internetovej stránky www.zse.sk

Nie všetci alternatívni dodávatelia (distribútori) elektriny skutočne dodávajú elektrickú energiu koncovým spotrebiteľom. Tu je kompletný zoznam licencií na dodávku elektriny pre domácnosti v roku 2010, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).

 • ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, číslo rozhodnutia 0015/2010/E,
 • SSE, a. s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, číslo rozhodnutia 0017/2010/E,
 • VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, číslo rozhodnutia 0020/2010/E,
 • ATLAS REAL, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, číslo rozhodnutia 0201/2010/E,
 • AC energia s. r. o.,Koceľova 5726/17A, 821 08 Bratislava, číslo rozhodnutia 2010E0407 
 • BICORN SK, s.r.o., Kollárova 85A, 036 01 Martin, číslo rozhodnutia 0310/2010/E,
 • Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava, číslo rozhodnutia 0101/2010/E,
 • CI.BU.PRA. s.r.o., Rajecká 10, 821 07 Bratislava, číslo rozhodnutia 0133/2010/E,
 • Development In Slovak Investments s.r.o., Tolstého 7, 902 01 Pezinok, číslo rozhodnutia 0157/2010/E,
 • ELBEVA, a.s., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda, číslo rozhodnutia 0092/2010/E,
 • Energetické centrum a.s., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, číslo rozhodnutia 0286/2010/E,
 • ENSTRA, s.r.o., Stráňavy 88, 013 25 Stráňavy, číslo rozhodnutia 0094/2010/E,
 • EUROCOM Investment, s.r.o., Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová, číslo rozhodnutia 0165/2010/E,
 • GEON, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, číslo rozhodnutia 0188/2010/E,
 • Hornonitrianska bane Prievidza, a.s., ul. Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza, číslo rozhodnutia 0254/2010/E,
 • Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, číslo rozhodnutia 0109/2010/E,
 • KOMTERM a.s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, číslo rozhodnutia 0100/2010/E,
 • Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina, číslo rozhodnutia 0200/2010/E,
 • Kremnická banská spoločnosť, s.r.o., J.Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica, číslo rozhodnutia 0128/2010/E,
 • Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava, číslo rozhodnutia 0255/2010/E,
 • Magna E.A., s r. o., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany, číslo rozhodnutia 0105/2010/E,
 • MEOPTIS, s.r.o., Lachova 37, 851 03 Bratislava, číslo rozhodnutia 0099/2010/E,
 • Pow-en a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, číslo rozhodnutia 0304/2010/E,
 • Power Trade, a.s., Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina, číslo rozhodnutia 0096/2010/E,
 • SHP Harmanec, a.s., Harmanec, 976 03 Harmanec, číslo rozhodnutia 0270/2010/E,
 • Slovakia Energy, s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava, číslo rozhodnutia 0180/2010/E,
 • Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, číslo rozhodnutia 0243/2010/E,,
 • Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava, číslo rozhodnutia 0134/2010/E,
 • SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, číslo rozhodnutia 0262/2010/E,
 • Tatranské lanové dráhy, a.s., Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry, číslo rozhodnutia 0098/2010/E,
 • Vaša energia s.r.o., Nové záhrady I č.11, 821 05 Bratislava, číslo rozhodnutia 0310/2010/E,
 • Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, číslo rozhodnutia 0057/2010/E,
 • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, číslo rozhodnutia 0116/2010/E,

 

Alternatívny dodávateľ elektriny

Slovo "alternatívny dodávateľ" (alebo alternatívny predajca, alternatívny distribútor elektrickej energie) vzniklo len preto, lebo noví dodávatelia elektrickej energie poskytujú alternatívu ku tradičným dodávateľom ZSE, SSE a VSE. Pravda je však taká, že všetci alternatívni dodávatelia (distribútori, predajcovia) poskytujú úplne rovnaké služby v oblasti pripojenia do elektrickej siete ako aj klasickí dodávatelia. Celá služba dodávky elektrickej energie je v podstate administratívna práca a predstavuje len nahlásenie odberateľa distribučenej spoločnosti, spracovanie zmlúv, vystavovanie faktúr odberateľom a komunikácia s distribučnou spoločnosťou. Hoci alternatívni dádavatelia (distribútori, predajcovia) nemajú radi keď sú nazývaní alternatívnymi, ale sami to často uvádzajú na svojich internetových stránkach.

Hľadali sme výrazy, ktoré ľudia používajú keď sa hovorí o dodávateľoch elektrickej energie. Najčastejšie (medzi nesprávnymi výrazmi) sa používa slovo dodávatelia elektrického prúdu. Elektrický prúd je fyzikálna veličina (samozrejme aj elektrická energia) a charakterizuje len jednu z hodnôt elektrickej energie. Pri známej hodnote elektrického napätia je možné samozrejme vyrátať elektrický výkon (spotrebu) a aj elektrickú energiu. Maximálna hodnota elektrického prúdu je vyjadrená veľkosťou hlavného ističa, na základe ktorého sa počíta veľkosť platieb vo faktúre za elektrinu.
Ďalším nesprávnym výrazom je "alternatívni dodávatelia elektriky". Slovo elektrika sa považuje za alternatívu k slovu elektrina. Je to skôr slovo slangové a výraz "alterntívny dodávateľ elektriky" by sa nemal používať. Stretli sme sa aj s výrazom "alternatívni distribútori elektriny". Tento výraz predstavuje  zmiešanie pojmov distribútor elektrickej energie a alternatívny dodávateľ elektriny. Distribútora elektrickej energie nie je možné si vybrať (sú to distribučné spoločnosti vo východoslovenskom, stredoslovenskom a západoslovenskom kraji), preto ani neexistuje alternatívny distribútor elektrickej energie. Napriek tomu používame aj vyýraz "Distribútor elektriny" na našej stránke, pretože viacerí odberatelia elektrickej energie hľadajú dodávateľa elektriny práve frázou distribútor elektriny.
Často používaným alternatívnym výrazom je aj "predajca elektrickej energie". Toto je tiež správny výraz, pretože dodávatelia elektriny ju niekde "nakúpia" a potom ju zas "predajú", takže určitým spôsobom sú to predajcovia, aj keď v podstate "elektrickú energiu" nikdy fyzicky nevlastnia, lebo sa nedá uskladniť, len sprosztredkujú nákup od výrobcu a predaj spotrebiteľovi elektriny.

Alternatívni dodávatelia - partneri portálu www.elektrickaenergia.sk

Aj napriek tomu, že sme nezávislí na alternatívnych dodávateľoch elektriny, musíme zabezpečiť dostatok financovania na prevádzku portálu www.elektrickaenergia.sk. Jedným zo zdrojov príjmov je bannerová reklama na stránke. Na stránke sa preto môže objaviť reklama na niektorého alternatívneho dodávateľa elektrickej energie alebo aj klasického dodávateľa, ako je ZSE, SSE a VSE. Neznamená to, že takýto dodávateľ je uprednostňovaný oproti iným dodávateľom elektriny. V takomto prípade sa jedná o bežný komerčný vzťah a každý dodávateľ elektrickej energie ho môže využiť podľa svojho zváženia.

Naši partneri majú označené internetové stránky týmto logom:

Alternatívni  dodávatelia  elektriny
Partner www.elektrickaenergia.sk

 Kód 1 - Pre svetlé pozadie stránky:
<table style="width: 225px; border: 0;" id="table1">
    <tr>
        <td width="23" height="30">
        <img border="0" src="http://www.elektrickaenergia.sk/media/images/elektrickaenergia-dodavatelia-b.gif" width="23" height="30"></td>
        <td><font size="2" face="Arial">
        <a href="http://www.elektrickaenergia.sk/alternativni-dodavatelia-elektriny-alternativny-dodavatel-elektrickej-energie.php">
        <span style="text-decoration: none"><font color="#000000">Alternatívni&nbsp;
        dodávatelia&nbsp; elektriny<br>
        Partner www.elektrickaenergia.sk</font></span></a></font></td>
    </tr>
</table>
 

Alternatívni  dodávatelia  elektriny
Partner www.elektrickaenergia.sk

Kód 2: Pre tmavé pozadie stránky
<table style="width: 225px; border: 0;" id="table1">
    <tr>
        <td width="23" height="30"><a href="http://www.elektrickaenergia.sk">
        <img border="0" src="http://www.elektrickaenergia.sk/media/images/elektrickaenergia-dodavatelia-w.gif" width="23" height="30"></a></td>
        <td><font size="2" face="Arial">
        <a href="http://www.elektrickaenergia.sk/alternativni-dodavatelia-elektriny-alternativny-dodavatel-elektrickej-energie.php">
        <span style="text-decoration: none"><font color="#FFFFFF">Alternatívni&nbsp;
        dodávatelia&nbsp; elektriny<br>
        Partner www.elektrickaenergia.sk</font></span></a></font></td>
    </tr>
</table>
 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: