Reklama

 

Alternatívni dodávatelia plynu

Pri zmene dodávateľa elektrickej energie sa často zamýšľajte aj nad zmenou dodávateľa plynu.  Z právneho hľadiska je možné zmeniť dodávateľa plynu už od roku 2007, do súčasnosti  využívali  túto možnosť hlavne odberatelia plynu z komerčnej oblasti - firmy. Dodávky plynu väčším firmám nie sú  regulovaný štátom (chránený cenovými stropmi) a preto stačí, ak má alternatívny dodávateľ plynu vydané právoplatné povolenie na dodávky plynu. (Licenciu na obchodovanie s plynom). Hoci bolo vydaných viac ako 100 povolení alternatívnym dodávateľom na obchodovanie s plynom, reálnych obchodníkov s plynom je menej ako 10. (Ostatní obchodníci s plynom využívajú povolenie na pokrytie vlastných potrieb alebo obchodujú s plynom v geograficky obmedzenom priestore, kde majú vybudovanú infraštruktúru - napríklad priemyselné parky). Väčšina z nich orientuje na firemných zákazníkov, kde sú očakávané oveľa väčšie zisky.. Dodávateľ plynu pre domácnosti musí mať schválený cenník plynu na URSO, pretože ceny plynu pre domácnosti sú stále regulované štátom.
Pri zvažovaní zmeny dodávateľa plynu je potrebné si uvedomiť, že cenový rozdiel, ktorý úvádzajú alternatívni dodávatelia plynu (zvyčajne pri porovnaní s SPP a.s.) je rozdielom len za pohyblivú zložku ceny plynu, teda za samotný plyn ako komoditu. Okrem pohyblivej zložky je aj fixná zložka ceny plynu, ktorá reprezentuje distribučné poplatky. Sú to náklady súvisiace s dopravou plynu z hraničného bodu (alebo zo zásobníka plynu) ku konečnému spotrebiteľovi. Tieto náklady sú rozdelené zhruba 45:55, čo znamená že distribučné poplatky predstavujú až 55% konečnej ceny plynu. Jednoduchým porovnaním preto zistíte, že ak vám alternatívny dodávateľ plynu ponúkne cenu plynu o 10% nižšiu ako SPP a.s., tak sa zvyčajne jedná len o pohyblivú zložku cenu, čiže celková úspora bude predstavovať len približne  4,5%.

Zoznam alterntívnych dodávateľov plynu:

ČEZ Slovensko s.r.o. - je alternatívny dodávateľ plynu, ktorý prichádza z Českej republiky. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2007 a získal už významné miesto ako dodávateľ elektrickej energie. Má schválené cenníky plynu aj pre domácnosti. Internetová stránka www.cez.sk je veľmi dobre spracovaná, ponúka veľké množstvo informácií. Súčaťou stránky je výpočet ceny plynu.

ELGAS - patrí do medzinárodného holdingu GGE (Grafobal Group Energy), ktorá pôsoví v 17 krajinách sveta. Na slovensku je ELGAS dodávateľom elektriny a plynu pre firmy aj pre domácnosti. Má schválené právoplatné cenníky pre domácnosti. Internetová stránka www.elgas.sk ponúka iba základné informácie pre odberateľov.

GEON a.s. - je lokálny poskytovateľ elektriny aj plynu. Podľa internetovej stránky www.geon.sk sa zdá, že je správcom nehnuteľností (podľa prístupu do systému Webdomus) a elektrinu a plyn poskytuje pravdepodobne v objektoch, ktoré má v správe

RWE gas slovensko - je v súčasnosti najväčším alternatývnym dodávateľom plynu a predstavuje reálnu hrozbu pre SPP a.s. Podľa mediálnych správ sa mu podarilo získať najväčšieho odberateľa plynu Duslo Šaľa a má zhruba 25% podiel na trhu veľkých firemných zákazníkov.Stránka www.rwegas.sk je pomerne dobre spracovaná

BCF - Business Commercial Finance s.r.o. je dodávateľom obidvoch komodít, plynu aj eleektrickej energie. Firma má pomerne rozsiahlu štruktúru, aby mohla čo najkvalitnejšie zabezpečovať služby nielen v sídle spoločnosti, ale aj priamo v teréne u zákazníka.

Vaša Energia s.r.o. - flexibiný, perspektívne sa rozvíjajúci dodávateľ plynu. Licenciu na dodávky plynu má od roku 2010. Vyznačuje sa dobrými cenami a individuálnym prístupom. Dodáva plyn domácnostiam aj firmám na celom území Slovenska.

Výhody jedného dodávateľa elektriny a plynu na Slovensku

Na trhu s energiami panuje v súčasnosti dosť veľká nerovnováha, pretože popri desiatkach dodávateľov elektrickej energie existuje len niekoľko dodávateľov plynu, ktorí sú navyše pomerne opatrní pri získavaní nových odberateľov. Je preto prirodzené, že skúsenejší dodávatelia elektriny získali licenciu aj na dodávku plynu a plánujú sa uchytiť aj v tejto oblasti. A kde sú výhody pre občanov? Dodávanie plynu aj elektriny od jedného dodávateľa má nasledovné výhody:

 1. Jeden kontaktný bod - v prípade akýchkoľvek problémov s dodávaním elektriny alebo plynu nájdu odberatelia pomoc na jednom telefónnom čísle.
 2. Jedna faktúra - je pravdepodobné, že odberatelia budú dostávať jednu zlúčenú faktúru za plyn a elektriny a účet budú platiť len jedným príkazom. Celá administratíva sa zjednoduší.
 3. Lepšia cena - je možné, že dodávatelia elektriny a plynu ponúknu odberateľom ešte lepšie ceny v prípade, ak si objednajú obidve komodity.
 4. Objektívne poradenstvo - ak sa v súčasnosti chceli odberatelia plynu poradiť napríklad o zmene plynového kotla za tepelné čerpadlo, tak dostali rôzne rady od dodávateľa plynu a od dodávateľa elektriny. Pokiaľ bude plyn aj elektrinu dodávať len jedna firma, je pravdepodobné že odberateľ dostane kompetentnú nezaujatú radu.

Dodávatelia elektriny a plynu na Slovensku

Na trhu s energiami panuje v súčasnosti dosť veľká nerovnováha, pretože popri desiatkach dodávateľov elektrickej energie existuje len niekoľko dodávateľov plynu, ktorí sú navyše pomerne opatrní pri získavaní nových odberateľov. Je preto prirodzené, že skúsenejší dodávatelia elektriny získali licenciu aj na dodávku plynu a plánujú sa uchytiť aj v tejto oblasti. A kde sú výhody pre občanov? Dodávanie plynu aj elektriny od jedného dodávateľa má nasledovné výhody:

 1. Jeden kontaktný bod - v prípade akýchkoľvek problémov s dodávaním elektriny alebo plynu nájdu odberatelia pomoc na jednom telefónnom čísle.
 2. Jedna faktúra - je pravdepodobné, že odberatelia budú dostávať jednu zlúčenú faktúru za plyn a elektriny a účet budú platiť len jedným príkazom. Celá administratíva sa zjednoduší.
 3. Lepšia cena - je možné, že dodávatelia elektriny a plynu ponúknu odberateľom ešte lepšie ceny v prípade, ak si objednajú obidve komodity.
 4. Objektívne poradenstvo - ak sa v súčasnosti chceli odberatelia plynu poradiť napríklad o zmeneplynového kotla za tepelné čerpadlo, tak dostali rôzne rady od dodávateľa plynu a od dodávateľa elektriny. Pokiaľ bude plyn aj elektrinu dodávať len jedna firma, je pravdepodobné že odberateľ dostane kompetentnú nezaujatú radu.

Dodávatelia elektriny a plynu na Slovensku

Na trhu s energiami panuje v súčasnosti dosť veľká nerovnováha, pretože popri desiatkach dodávateľov elektrickej energie existuje len niekoľko dodávateľov plynu, ktorí sú navyše pomerne opatrní pri získavaní nových odberateľov. Je preto prirodzené, že skúsenejší dodávatelia elektriny získali licenciu aj na dodávku plynu a plánujú sa uchytiť aj v tejto oblasti. A kde sú výhody pre občanov? Dodávanie plynu aj elektriny od jedného dodávateľa má nasledovné výhody:

 1. Jeden kontaktný bod - v prípade akýchkoľvek problémov s dodávaním elektriny alebo plynu nájdu odberatelia pomoc na jednom telefónnom čísle.
 2. Jedna faktúra - je pravdepodobné, že odberatelia budú dostávať jednu zlúčenú faktúru za plyn a elektriny a účet budú platiť len jedným príkazom. Celá administratíva sa zjednoduší.
 3. Lepšia cena - je možné, že dodávatelia elektriny a plynu ponúknu odberateľom ešte lepšie ceny v prípade, ak si objednajú obidve komodity.
 4. Objektívne poradenstvo - ak sa v súčasnosti chceli odberatelia plynu poradiť napríklad o zmeneplynového kotla za tepelné čerpadlo, tak dostali rôzne rady od dodávateľa plynu a od dodávateľa elektriny. Pokiaľ bude plyn aj elektrinu dodávať len jedna firma, je pravdepodobné že odberateľ dostane kompetentnú nezaujatú radu.

Pokiaľ staviate rodinný dom alebo zvažujete o zmene vykurovacieho systému by ste mali pozrieť na rozdiely pri vykurovaní plynom, elektrinou alebo inými alternatívnymi zdrojmi energie.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: