Reklama

 

GGE a.s. Grafobal Group Energy

Ukážka Internetovej stránky www.gge.sk

Grafobal Group Energy - GGE a.s. alternatívny dodávateľ lektrickej energie a lynu

 

O firme GGE a.s. z propagačných materiálov firmy

■ Sme strategická investičná spoločnosť v oblasti energetického priemyslu a ochrany životného prostredia so silným finančným zázemím.
■ Predstavujeme významného člena investičnej skupiny Grafobal Group /GG/, ktorá pôsobí v 17. krajinách sveta s obratom 700 mil. EUR.
■ Zakladáme si na etike podnikania a spoločenskej zodpovednosti za energetickú bezpečnosť a zvyšovanie kvality života.

HODNOTY A PRIORITY
■ Aj v časoch krízy vstupujeme do výstavby energetických zdrojov ako spoľahlivý a stabilný strategický investor, fi nančný partner s vlastným kapitálom, prostriedkami EÚ a fi nančných inštitúcií.
■ Našou prioritou je vysokoúčinná, kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla aj s využitím obnoviteľných zdrojov.
■ Investovaním do ľudských zdrojov dosahujeme synergiu znalostí, kapitálu a technológií.
■ Zamestnávame 150 špičkových odborníkov z oblasti energetiky.
■ Naše zariadenia sú energeticky efektívne, technologicky progresívne, ekonomicky výhodné a ohľaduplné k životnému prostrediu.
■ Orientujeme sa na ľudí - garantujeme bezpečnú a nepretržitú dodávku
elektriky, plynu a tepla. Koncový odberateľ zaplatí iba elektrinu a teplo,
ktoré reálne spotrebuje.

DYNAMICKÝ ROZVOJ
■ Neustále obohacujeme portfólio našich aktivit novými projektami.

ELGAS, s. r. o.,BRATISLAVA

■ Na liberalizovanom energetickom trhu máme jedno z popredných miest v integrovanej dodávke elektriky a plynu pre malých, stredných a veľkých odberateľov.
■ Výhodnými cenami, individuálnymi energetickými riešeniami a garanciou dodávok chránime záujmy odberateľov, prispievame k ich rastu a ekonomickej nezávislosti.

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE
■ Synergiou profesionality, technológií a individuálneho prístupu k zákazníkom vytvárame možnosti efektívneho využívania energie, zníženia nákladov a racionálneho hospodárenia.
■ Investíciou do kvalitných ľudí, nových technológií a softvérových riešení dokážeme aj v turbulentných časoch predvídať vývoj na trhu energiami.
■ Odberateľom na území Slovenska dodáme v roku 2011 100 GWh elektriny a 150 mil. kubických metrov zemného plynu.
■ Vypracovaním odborných projektov a ich komplexnou realizáciou zabezpečujeme efektívne fungovanie zariadení a optimálnu spotrebu energií.
■ Ekologickými riešeniami prejavujeme spoločenskú zodpovednosť v ochrane životného prostredia.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: