Reklama

 

Pow-en a.s.

Ukážka internetovej stránky Pow-en a.s.

Pow-en a.s. Power en - alternatívny dodávateľ elektriny

O Firme Pow-en a.s. zo stránky www.pow-en.sk

Kto sme:

Spoločnosť Pow-en, a.s. je obchodníkom na trhu s elektrinou a dodávateľom elektriny pre koncových zákazníkov.

Pre odberateľov ponúkame možnosť znížiť náklady na dodávku elektriny a využiť vysokú odbornosť a profesionalitu nášho personálu.

Našim zámerom je dosiahnuť úspech cez maximalizáciu spokojnosti našich odberateľov a obchodných partnerov.

Spoločnosť Pow-en ponúka pre podnikateľov možnosť využiť aktuálne nízke ceny elektriny na trhu. Po zaslaní vyplneného dotazníka pripravíme v krátkom čase individuálnu ponuku dodávok elektriny na rok 2011, šitú na mieru konkrétneho odberateľa.


O spoločnosti:

Odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v slovenskej energetike bola v roku 2007 založená akciová spoločnosť Pow-en.

Aktivity spoločnosti Pow-en sú rozdelené do troch základných oblastí:
  • Výroba elektriny
  • Obchod s elektrinou
  • Predaj a dodávka elektriny koncovým zákazníkom

Okrem uvedených aktivít spoločnosť Pow-en ponúka poradenstvo v energetike v oblasti výroby a spotreby elektriny.

Na trhu s elektrinou obchoduje Pow-en s najsilnejšími výrobnými a obchodnými spoločnosťami, ktoré pôsobia na Slovensku ako aj v zahraničí.

Pow-en dodáva elektrinu koncovým odberateľom zo súkromného aj verejného sektora. Našimi odberateľmi sú firmy a organizácie zo širokej škály odvetví, výrobcovia v potravinárstve, reklamné média, prevádzkovatelia športových zariadení, predajcovia áut, hotely, prevádzkovatelia administratívnych budov, atď.

Spoločnosť Pow-en dodáva elektrinu pre jednu z najväčších mestských častí mesta Košice.

Profesionálny tím, ktorý je tvorený pracovníkmi dlhodobo pôsobiacimi v energetike a v obchode s elektrinou, je kľúčovým faktorom pre schopnosť firmy Pow-en využívať príležitosti a potenciál na trhu. To umožňuje dodávať elektrinu odberateľom za podmienok, pri ktorých dosahujú významné úspory v nákladoch na túto komoditu.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: