Reklama

 

Ako ušetriť na elektrine?

Zmena dodávateľa elektrickej energie nie je jediný spôsob, ako môžete šetriť. Samotná cena elektrickej energie predstavuje zhruba len 50% z celkovej faktúrovanej sumy za elektrinu. Druhých 50% platíte distribučnej spoločnosti, ktorá vás pripája do elektrickej siete, stará sa o odpočítavanie stavu elektromera, údržbu elektrického vedenia až k vám, prevádzkuje transformátorové stanice a podobne. Čím viac odberateľov sa pripája na elektrické vedenie, tým vyššia musí byť kapacita vedenia a náklady na výstavbu a údržbu. Preto sa ku každému bodu môže pripojiť len obmedzený počet odberateľov. Ich množstvo sa vypočíta súčtom veľkostí hlavného ističa. Tento parameter sa nazýva rezervovaná kapacita a platí sa mesačne v poplatku za veľkosť hlavného ističa. Často sa stáva, že domácnosti, ale hlavne rodinné domy a firmy majú hlavný istič predimenzovaný pre prípad "keby náhodou v budúcnosti potrebovali".... Napríklad domácnosti v západoslovenskom kraji pri zmene hlavného ističa z 32A na 25A môžu ušetriť až 5EURO mesačne. Takisto je možné ušetriť zmenou distribučnej sadzby.

Väčšie firmy majú ďalšiu zložky ceny, ktorá predstavuje štvrťhodinové maximum. Cena elektrickej energie pri prekročení štvrťhodinového maxima je rádovo vyššia, ako je bežná cena elektriny. Preto úspory v tejto oblasti sa môžu výrazne prejaviť vo faktúrovanej sume za elektrickú energiu.

 

Ako realizovať úspory?

Najprv potrebujete zistiť svoju reálnu potrebu elektrickej energie, hlavne maximálne odoberané prúdy. Nezistíte to z inštalovaných prístrojov, pretože potrebujete merať bud elektrický prúd alebo zdanlivý výkon odobranej elektrickej energie, pretože elektromery merajú len činnú 3-fázovú elektrickú energiu.

 

Úspory v domácnosti

Najprv by som odporúčal spísať výkon všetkých hlavných elektrických spotrebičov, ktoré máte v domácnosti. Potom je potrebné zamyslieť sa nad tým, koľko z nich musí pracovať súčasne a koľko z nich môžete zapínať, keď iné nepôjdu. Napríklad môže sa stať, že práčka, elektrický sporák a mikrovlnka budú zapnuté súčasne. Ale môže sa s nimi súčasne zapnúť aj žehlička? Ak pani domu varí, bude súčasne aj žehliť? Alebo, ak máte doma napríklad cinkulár. Ako často na ňom pracuje domáci majster? Bol by problém zabezpečiť, že počas práce cinkurára nebude domáca pani prať?

Takýmto spôsobom by ste mali vedieť spočítať maximálnu potrebu elektrického výkonu. Vypočítať prúdové zaťaženie nie jeúplne triviálne, preže 3-fázové spotrebiče môžu mať rôzne zapojenie a veľkosť elektrického napätia môže kolísať. Vo všeobecnnosti by ste celú potrebu elektrického výkonu mali deliť 3 (rozdelenie na jednotlivé fázy) a potom ešte deliť 240 (štandardné napätie pri zapojení do hviezdy). Výsledné číslo zvýšte zhruba o 20% a to by malo predstavovať veľkosť vášho hlavného ističa.

Problémom ešte môže byť situácia, že na jednej fáze je pripojených príliš veľa spotrebičov. Stačí totiž, že prekročíte nominálny prúd jednej fázy a hlavný istič vypne celý dom.

Vyšiel vám výpočet tak, že by ste mohli znžiť veľkosť istenia o jeden stupeň? (Stupne istenia sú nasledovné:  25A, 32A, 50A, 63A). Navrhujem Vám nasledovný pokus. Vymente poistky hlavného istenia (ktoré sú predradené hlavnému ističu) za nižšie a uvidíte, či vám istenie niekedy vyhodí poistku. Môžete taktiež zaradiť za hlavný istič samostatné istenie na každú fázu o stupeň nižšie, ako je hlavný istič. Upozorňujeme, že všetky odporúčané práce musí urobiť autorizovaný elektrikár. Pokiaľ Vám nevyhodí židny istič ani raz, môžete požiadať o zníženie hodnoty hlavného ističa. Pokiaľ vám bude vyhadzovať stále iba jeden istič, je potrebé ináč rozmiestniť pripojenie spotrebičov na jednotlivé fázy.
 

Úspory vo firmách

Pre firmy môžu byť úspory na znížení hlavného ističa oveľa výraznejšie. Samozrejme, aj tu je možné zrátať celkový výkon spotrebičov, ale neodporúčame experimentovať s istením. (Výpadok napájania vo fime môže mať oveľa vyššie finančné následky ako v domácnosti). Namiesto toho odporúčame inštalovať dlhodobé meranie odberu elektrickej energie, ktoré odhalí celkovú spotrebu a takisto zabezpečí aj kontrolu štvrťhodinového maxima. Merací systém dokáže automaticky odpájať nepotrebné spotrebiče s veľkým odberom v prípade, ak by malo dôjsť k prekročeniu veľkosti hlavného ističa alebo k prekročeniu hodnoty štvrťhodinového maxima. Komplexný systém merania a zaznamenávania nameraných hodnôt je na stránke www.meraky.eu. Náklady investované do meracieho systému sa môžu vrátiť za obdobie kratšie ako 6 mesiacov.

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: