Reklama

 

Elektrárne


Slovenské elektrárne využívajú vo veľkej miere lokálne dostupné zdroje a to je hlavne voda, uhlie a štiepny materiál. Ostatné typy elektrární sú na Slovensku využívané oveľa menej a ich podiel na výrobe elektrickej energie je zanedbateľný. Slovenské elektrárne sú súčasťou nadnárodných koncernov (Enel) a štát kontroluje len malú časť akcií slovenských elektrární. Vo všeobecnosti sa na územi Slovenskej republiky môžeme stretnúť s nasledovnými typmi elektrární:

Celkový podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie je zanedbateľný, napriek tomu, že štát garantuje pomerne vysoké výkupné ceny elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie. Vo svete je možné pozorovať pomalý nástup elektrární využívajúcich biomasu, ktorá je tiež považovaná za obnoviteľný zdroj energie. Predpokladá sa, že tento trend príde aj do Slovenskej republiky a podiel elektriny vyrobenej z biomasy, môže presiahnuť podiel výroby elektriny zo všetkých obnoviteľný zdroj dokopy.

V ostatnom čase sa pomerne dosť často hovorí o geotermálnych elektrárňach. Slovensko je pomerne bohaté na zdroje geotermálnej energie a preto existuje možnosť vyrábať elektrickú energiu. Táto možnosť je však pomerne nepreskúmaná a zatiaľ nie je na Slovensku komerčne využívaná.


 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: