Reklama

 

Vplyv OZE na cenu elektriny

Prehľad faktorov ovplyvňujúcich hodnotu tarify za prevádzkovanie systému (TPS) v rokoch 2010 a 2011

Stránka čerpá z dokumentu vydaného URSO, ktorý analyzuje faktory vplývajúce na cenu elektrickej energie - tarifu za systémové služby - Analýza URSO

 

Plánované náklady na podporu OZE* a KVET**
Technológia

2011

2010

2011 /2010
Inštal. výkon v MW klady v €

Podiel na OZE

a KVET

 

Inštal. výkon v MW klady v €

Podiel na OZE

a KVET

 

OZE voda 689 25.363.597 10,77% 1 830 6 133 863 8,92% 413,50%
slnko 428 116 831 811 49,63% 31 10 437 600 15,17% 1119,34%
vietor 3 125 783 0,05% 5 172 110 0,025% 1119,34%
geotermal 0 87 852 0,04% 0 0 0,00% 0,00%
biomasa 271 27 735 611 11,78% 202 18 831 254 27,37% 147,28%
bioplyn 71 21 788 689 9,26% 5 2 086 033 3,03% 1044,50%
spolu OZE 1463 191 933 349 81,53% 2072 37 660 860 54,74% 509,64%
KVET 838 43 476 137 18,47% 810 31 134 701 45,26% 139,64%
OZE a KVET 2301 235.409.486 100,00% 2833 68 795 561 100,00% 342,19%
Celkové náklady TPS:

x

321 960 314 x x 137 240 844 x 134,60%
Podiel fotovoltiky na celkových nákladoch TPS*** :

36,29%

x

x

7,61%

x

* OZE - Obnoviteľné zdroje energie
** KVET - Kombinovaná výroba elektriny a tepla
*** TPS - Tarifa za prevádzkovanie systému
 

Rok

TPS v /MWh

Podiel v TPS v /MWh

OZE

KVET

domáce uhlie

OKTE

2010

6,30

1,7022

1,4073

3,0969

0,0777

2011

14,85

8,8048

2,2306

3,6934

0,1093

 

 Grafické znázornenie výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

 Obnoviteľné zdroje energie - OZE- vplyv na ceny elektrickej energie

Podiel jednotlivých položiek OZE (Obnoviteľných zdrojov energie) v TPS (tarife za prevádzkovanie systému) - distribučnej zložke ceny elektriny:

ROK 2011

Podiel obnoviteľných zdrojov energie na cene za distribúcii elektriny

 

 

ROK 2010

Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku, podiel na cene výroby elektrickej energie.

Domáce uhlie - dotácie na podporu ťažby uhlia na Slovensku
OKTE - Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou

Podiel jednotlivých zložiek na cene elektrickej energie.

Rok 2011

Podiel OZE - obnoviteľných zdrojov leketriny, podpora domáceho uhlia a OKTE na cene elektriny 

 

Rok 2010

Zložky ceny energie - podpora obnoviteľných zdrojov energie - OZE, podpora ťažby domáceho uhlia a podpora OKTE

Nárast ceny elektrickej energie vplyvom OZE

Graf nárastu ceny elektriny (Tarify za distribúciu) vplyvom OZE (Obnoviteľných zdrojov energie

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: